Väpnad konflikt hotar

8 juni 2019 09:15

Klimatförändringen har lett till att isen i Arktis smälter i allt snabbare takt. Det har lett till att många länder i regionen ser möjligheter att utvinna olja och mineraler som tidigare inte varit åtkomliga.

Utsläpp från fossila bränslen har lett till denna situation och nu tycks det inte finnas några moraliska betänkligheter att använda Arktis råvarutillgångar för att än mer förändra klimatet i konflikt med Parisavtalet. Detta kan leda till väpnad konflikt i området. På Sydpolen är förhållandet annorlunda. Redan 1961 trädde Antarktisfördraget ikraft. Undertecknarna var sju stater med territoriella anspråk. 1991 förlängdes avtalet till 2041. Sverige anslöt sig till fördraget 1984. Det var ett avrustningsavtal där både USA och Sovjetunionen var inblandade. Det ledde till att Antarktis blev en kärnvapenfri zon. Nu gäller det att sätta stopp för utnyttjandet av Arktis råvarutillgångar och militariseringen av regionen. Antarktistraktatet borde vara förebild för dess motpol Arktis.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kvinnor för Fred