Widar Folkvandringarna är en av de mest intressanta och angelägna samtidsfrågorna. Folkvandringar är ett ständigt återkommande inslag i den mänskliga historien. Folkvandringar påminner därför i mångt och mycket om klimatet. Under årmiljonernas gång har klimatet på vår planet skiftat otaliga gånger. Även under människans betydligt kortare historia - ungefär 2, 6 miljoner år - har vi prövats av långa istider, av lite kortare "mellanistider" och av längre varmare perioder.

Jeanette Varberg skriver i sin underbara lilla bok "Människan har alltid vandrat" (Natur & Kultur 2018) "Medan kyla och värme växelvis böljade över jordklotet utvecklades människan. Vi anpassade oss till en värld med extrema klimatförändringar och vi korsade öppet hav, tog oss över bottenfrysta slätter och djupa skogar i sökandet efter nya jaktmarker."

Poesi och naturvetenskap i skön förening; eller hur?

Men en elegant penna för Jeanette Varberg samman folkvandringar med klimatförändringar. De hänger ihop som ler och långhalm. Och inget talar för något annat än att de kommer fortsätta att vara och verka i symbios med varandra.

Den offentliga debatten om dessa minst sagt samhällspåverkande företeelser är tyvärr väldigt primitiv. Extrema falanger styr väldigt mycket av diskussionen och skymmer därmed sikten för en mer seriös diskussion. Den första extremen gäller klimatet. Insikter om ständigt pågående klimatförändringar förnekas och förträngs eftersom de uppfattas som uttryck för förnekelse av att människan själv genom sina aktiviteter också kan påverka klimatet åt olika håll. Den andra extremen gäller folkvandringar. Insikter om ständig pågående och människoartsförnuftiga folkvandringar förnekas och förträngs eftersom de uppfattas som uttryck för förnekelse av att människor genom krig , terror, despoti, galenskap och diktatur har makt att framkalla stora flyktingvågor på planeten.

Ingenting kan vara mer felaktigt än dessa räddhågsna förnekelser. Att människan själv är med och påverkar klimat och folkvandringar förändrar inte särskilt mycket i det stora hela. Betyder det något så är det positivt. Det människan kan ställa till med det kan hon också rätta till.

Den stora frågan är nu som då att vi för människoartens långsiktiga överlevnads skull behöver anpassa oss både till folkvandringar och till klimatförändringar på sådana sätt att nuets välstånd och livskvaliteter inte slås i spillror på grund av extrem politik.