Vad lilla vi gör spelar roll

1 oktober 2019 10:00

Sverige har sedan Parisavtalet arbetat målinriktat på alla nivåer: i kommunerna, i regionerna, nationellt, i EU och internationellt. Tack vare Miljöpartiet är årets svenska miljöbudget den största någonsin, men miljöarbete handlar om mer än pengar. Det handlar om höga mål följda av smart grön politik som gör dem nåbara. Nu har 14 tunga svenska branscher tagit fram sina färdplaner mot fossilfrihet tack vare regeringens plattform Fossilfritt Sverige. Vi bevisar att de som säger att vad lilla Sverige gör inte spelar någon roll har fel.

Under klimattoppmötet Climate Summit i New York var det Sverige som var särskilt ombedda av FN:s generalsekreterare att visa världen att den gröna omställningen är en positiv omställning, inte en börda. Tillsammans med flera stora företag kommer vi presentera en ny hållbar väg för tung industri som ger arbetstillfällen och varor, utan att skapa utsläpp. Sverige, som har ett mål om att ha utsläppsfria industrier 2045, och hundra procent förnybar elektricitet 2040, har redan tagit viktiga steg. Vi kommer visa att man, med smart grön politik, investeringar i grön teknik och ett tätt samarbete mellan industrierna, staten och forskningen kan ställa om en hel sektor som t ex stålindustrin från storutsläppare till noll-utsläppare. Den omställningen skapar arbeten och stärker våra ekonomier, utan att vi förstör planeten för våra barn och alla framtida generationer. Man kan bara leda andra genom goda exempel. Att skylla på att andra släpper ut mer är en återvändsgränd som leder mot katastrofen. Miljöpartiet vill visa vägen mot en hållbar grön omställning där alla kan delta och ta världen med sig. För oss gröna handlar det om att ta ansvar för de miljontals människor som drabbas av klimat- och miljöförstöringens konsekvenser och om att återställa naturens balans så även kommande generationer kan leva fulla och trygga liv. Det är en enorm utmaning, men vi är övertygade om att det går.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Isabella Lövin (MP) klimat- och miljöminister Mia Sköld (MP) Oppositionsråd i Norrköping