Ungdomar med färdigheter

8 maj 2019 06:15

I kväll från halv sex och ett par timmar framåt i Hörsalen i Norrköping finns chansen att kolla in hur svensk politik har det med återväxten. Representanter från riksdagspartiernas åtta ungdomsförbund kommer att diskutera aktuell politik i allmänhet och det stundande EU-valet kommer säkert att dyka upp i inlägg och repliker. Jag har fått förtroendet att leda debatten i Hörsalen vilket jag av flera olika orsaker tycker är mycket kul.

Jag tillbringade själv en stor del av min ungdom i det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. De där åren i SSU la grunden för politisk och social förståelse och för livslånga vänskapsband. Av den anledningen är det lite som att gå i barndom att möta dagens ungdomsförbundare. Framförallt tycker jag att det är oerhört intressant och lärorikt att få "sniffa lite" på de ungas tankar, referensramar och partipolitiska instinkter. Det är lätt att fastna i sina egna generationsperspektiv. Vilket väl i och för sig är tämligen naturligt att man gör. Det vore bara fånigt av mig att springa runt och försöka låtsas vara 100 år eller 20 år. Men varseblivningen av att andra årskullar kan ha andra ingångar och utgångspunkter är alltid viktig och allmänbildande och - hävdar jag - närmast livsviktig för en skribent och redaktör.

I måndags kväll hade vi ett planeringsmöte för debatten. I S-lokalerna på Slottsgatan satt ungdomar från SSU, Ung Vänster, Ungsvenskarna, Centerns ungdomsförbund, Moderaternas ungdomsförbund, Grön Ungdom och från KD: s ungdomsförbund KDU. Emil från det liberala LUF hade inte möjlighet att vara med i måndags. Men i kväll står han på scenen tillsammans med de andra.

Det var spännande att sitta med vid bordet och diskutera upplägget av onsdagskvällen. Vi hittade ganska snabbt en gemensam uppfattning om hur det hela ska gå till och om reglerna för debatten. Skolningen i ungdomsförbunden har gett ungdomarna övning i oerhört viktiga färdigheter som de kommer att ha nytta av vart de än hamnar i livet: Förmågan att lyssna in andra, förmågan att jämka sig, förmågan att argumentera för sin sak och förmågan att skilja mellan sak och person.

Så kom till Hörsalen i kväll och lär dig lite mer om vad de unga i politiken här i trakten vill med EU, med skolan och med klimatet. Vad tänker och tycker de om migration, om jämställdhet och om sjukvården?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson