Debatt Fler människor börjar äntligen inser att det är omöjligt att leverera tillräcklig med stabil energi uteslutande från sol och vindkraft.

Tyskland tog på sig den utmaningen, för att visa världen hur man bygger ett samhälle som helt och hållet bygger på "grön, förnybar" energi. Denna övergång har nu slagit i taket.

Trots stora investeringar i vindkraft, sol och biobränsleproduktionskapacitet har Tyskland inte minskat koldioxidutsläppen de senaste tio åren. Under samma period har elpriserna ökat dramatiskt, vilket betydligt påverkar fabriker, sysselsättning och fattiga familjer.

Tyskland har installerat sol- och vindkraft i en sådan utsträckning att den teoretiskt skulle kunna uppfylla kraven varje dag som ger tillräckligt med sol och vind. Men eftersom sol och vind ofta saknas - i Tyskland ännu mer i andra länder som Sverige, Finland och Norge - lyckas landet bara producera cirka 27 procent av årets energibehov från dessa källor.

Likaså problematiskt är att när solkraft och vindkraftproduktion är högst så genererar de mer el än Tyskland behöver vid den tiden. Detta skapar stora problem vid utjämning av produktion och konsumtion. Om elnätets frekvens ska hållas nära 50 Hz (50 cykler per sekund) är det inte längre möjligt att öka mängden sol- och vindproduktion i Tyskland utan ytterligare kostsamma åtgärder.

Produktionen är ofta för hög för att hålla nätverksfrekvensen stabil utan att koppla bort några sol- och vindanläggningar. Detta leder till stora energiförluster och tvångsexport till grannländer till negativa elpriser, under kostnaden för att generera kraften.

År 2017 exporterades cirka hälften av Tysklands vindkraftproduktion. Grannländerna vill vanligtvis inte ha denna ofta oväntade kraft, och de tyska kraftbolagen måste därför betala dem för att bli av med överskottet. Tyska kunder måste betala den kostnaden.

Låt oss slippa denna utveckling i Sverige.