Tyder mest på inhemsk populism

17 maj 2019 10:00

De flesta medlemmarna i den socialdemokratiska föreningen Gamla Gardet i Norrköping är födda före, under eller strax efter andra världskriget. Vi har världskriget som en levande bakgrund, men har också upplevt hur Sverige utvecklats från 1950-talet och fram till idag. Det betyder att vi har med oss den alliansfria politiken, diskussionen om ett svenskt atomvapen, välfärdssamhällets framväxt fram till idag där Sverige är en del av Europa och ett val till EU-parlamentet står för dörren.

Vi har också upplevt hur Sverige gått från att klara sig självt till att idag vara en del i en globaliserad värld, där gränserna mellan nationerna öppnats, för varor och människor. När det som ingen trodde skulle hända, Berlinmurens fall och kommunismens förtryck upplöstes, började vi förstå att vi borde ta plats i Europa. Vårt medlemskap i EU medförde att vi fick möjligheten att välja ledamöter i EU-parlamentet. Det har nu gått 25 år sedan vi blev medlemmar, och det är dags att vi tar ytterligare steg för att utveckla EU.

Tyvärr finns det många som fortfarande ser EU som en sorts godisaffär där vi kan välja bara det som vi tycker bäst om. Beklagligtvis verkar många av de som nu kandiderar till parlamentet dela den uppfattningen. Också vårt eget parti verkar ha svårt för att se hur viktigt det är att EU fortsätter att utvecklas. Det förekommer uttalande såsom; vi ska betala så lite som möjligt till EU, vi vill inte att EU lägger sig i våra interna angelägenheter.

Vi menar att många av dessa uttalanden mera tyder på en inhemsk populism än en förståelse för hur viktigt EU är för vår gemensamma utveckling. Den fortsatta positiva utvecklingen i Europa som EU-samarbetet medverkar till bygger bl.a. på att länderna i EU får chansen att utveckla sina egna ekonomier och sin välfärd. Det betyder att en stor del av de medel som EU disponerar, alltså de medlemsavgifter som vi betalar till EU, kan användas till utveckling av de svagaste medlemsländernas ekonomi, arbetsmarknad och välfärd. Jämför gärna med U-hjälpen, där Sverige under årtionden varit pådrivande för att öka stödet.

Det finns många människor som är upprörda över att vi ska behöva se tiggare utanför våra butiker, tiggare som ju faktiskt kommer från medlemsländer i EU. Tänk om samma engagemang kunde läggas på att EU ska se till att dessa länders ekonomiska utveckling blir så stor att dessa människor inte behöver resa till rikare länder för sin försörjning. Två råd vill vi ge alla röstberättigade: Gå och rösta och rösta på dem som vill fortsätta att utveckla samarbetet till Ett bättre Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mårten Arnberg (S) ordförande Gamla Gardet