Två barn per familj borde väl vara nog?

10 oktober 2019 11:15

Om varje familj kunde nöja sig med högst två barn var, istället för kanske många fler, så borde jordens naturtillgångar räcka längre och miljön må/bli bättre. De styrande inte minst i fattiga länder bör försöka påverka sitt folk att begränsa barnafödandet på olika sätt, t.ex. genom upplysning, propaganda, gratis utdelning av preventivmedel. Bland den allra fattigaste befolkningen föder man gärna tiotalet barn, kanske i önskan att de som vuxna ska försörja sina gamla föräldrar. I bidragsgivande länder kan man t.ex. efter ett visst datum ge inget eller minskat barnbidrag efter tredje barnet, osv. Det kan låta hårt men är troligen det mest effektiva sättet att rädda mänsklighetens framtid. Att strejka för miljön är och låter fint men kan nog inte rädda jorden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Boso Norrköping