Sverigedemokraterna satsar mer på vård, skola och omsorg än Kvartetten

I en debattartikel i Folkbladet (16/10) skriver Senad Mutic (S) att vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser är två fundamentala beståndsdelar för att kunna minska beroendet av det ekonomiska biståndet. Vi Sverigedemokrater förstår varför Senad väljer att inte kommentera vårt budgetförslag. 

Vi presenterar hur våra tjänstemän inom Arbetsmarknads och vuxenutbildningskontoret på riktigt kan kunna hjälpa och stötta människor till egen försörjning. Socialdemokraternas så kallade ”arbetsinsatser” har visat sig vara icke effektiva år efter år.

Vi vill ge Arbetsmarknads och vuxenutbildningskontoret förutsättningar för att kunna stötta och hjälpa människor som idag uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Vi vill införa en beprövad arbetsmetodik som många kommuner redan valt att införa, ”Trelleborgsmodellen”, vilket omräknat till Norrköpings kommun ger effekten att 1400 människor om året kan lämna ett liv av bidragsberoende bakom sig.

Bland annat detta är en av anledningarna till att Sverigedemokraterna i vårt budgetförslag kan avsätta +170 miljoner mer till Vård- och Omsorgsnämnden, +119 miljoner mer till Utbildningsnämnden och +122 miljoner mer till Socialnämnden än Kvartetten.

Idag har Arbetsmarknads och vuxenutbildningskontoret ett konserverande arbetssätt som bidragit till att skapa passiva bidragstagare, det vill vi Sverigedemokrater ändra på eftersom människor vill och kan utföra ett arbete. Norrköpingsborna förtjänar bättre.