Tryggast vinner nästa val

25 februari 2017 06:15

Ledordet för socialdemokraternas kommande partikongress och valrörelse är Trygghet. Det är bra. Tryggast vinner; så tror jag.

Att känna sig trygg; vad kan vara bättre? Hyfsat trygg med sig själv, med familj och vänner, med jobb, pengar och för sitt liv och sina ägodelar; finns det något viktigare?

Socialdemokratins kärnidé det senaste århundradet har cirklat just kring gemensam och samhällelig trygghet. När du inte klarar dig själv ska du inte krascha i betonggolvet. Socialförsäkringar, pensioner och sjukvård är kärnan. Socialdemokraterna rör sig därför på hemmaplan i de här sammanhangen. Men tryggheten är inte någon enkel ingrediens som går att kasta in i samhällsdegen lite hur som helst. Trygghet är tungt. Och väldigt offensivt.

Parollen inför kongress och valår är "Trygghet i ny tid." I går presenterade partiledningen sina förslag till politiska riktlinjer.

I den nya tiden blandas gamla, nya och nygamla otryggheter med varandra. Det som dominerar otryggheten i den här tiden som vi har nu är framförallt mer eller mindre befolkningsantalsrelaterade verksamheter och händelser. Sjukvården har seglat upp i topp på opinionsbyråernas mätningar av de medborgerliga oroshärdarna. Människor känner sig otrygga med vårdens resurser och tillgänglighet.

Grov kriminalitet med ideliga dödsskjutningar i de större städerna skapar otrygghet och rädsla på de utsatta platserna och i hela landet. Vart är vi på väg? Hur ska det sluta? Otryggheten ute i skolorna har flera dimensioner. Finns det bra lärare, är det ordning och reda, sätts det rättvisa betyg, lär sig barnen något vettigt?

Invandringens negativa konsekvenser skapar otrygghet och osäkerhet. Var ska alla bo, var ska alla jobba, hur ska alla försörjas?

Lägg därtill en nygammal oro för freden - Kan Putin starta krig? - och oro för världen i stort - Är Trump galen? - så förstår var och en att Socialdemokraterna inte valt en enkel politisk inriktning. Samtidigt är den inte den minsta krånglig eller svårförklarad. Därför ett klockrent val som jag hoppas att Löfven håller i med trygg och bestämd hand.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!