Totalt förfall i forskningen

25 januari 2019 10:00

Riksdagsledamot Teresa Carvalho (S) uttalade sig nyligen i lokalpressen om att Sveriges nya regering innebär "en lösning som inte ger något inflytande för högerpopulistiska och antidemokratiska krafter.”

Högerpopulistiskt (HP) kan jag till viss del köpa tack vare kvasivetenskap och ett totalt förfall av akademiskt empiriskt forskning som drivs och propageras i Sverige av postmoderna, postmarxistiska, vänsterliberaler och feminister.

Bland annat sägs det att HP fyller ett tomrum i det politiska landskapet då ett utbrett missnöje finns hos väljare som anser att politiska partier inte räcker till för deras behov. Även globalisering lyfts upp och hur den påverkar (hotar) existerande kulturer, normer och fungerande system med beprövade sätt att leva som karakteristiska drag hos HP. Jag personligen kallar dessa människor för kloka, men som sagt, jag kan köpa argumenten utifrån ”(kvasi)akademiska formuleringar”.

Jag hävdar att Teresa Carvalho inte har grundläggande kunskap om vad demokrati betyder om hon verkligen menar att Sverigedemokraterna inte är demokratiskt parti. Mitt parti och jag har fått ”ett antal” röster av folket att representera deras intresse, i fall det har undgått Teresa Carvalho. På vilket sätt är jag då odemokratisk? Dessutom är vi det parti som mest förespråkar att folkomröstningar ska tillämpas oftare! Jag har bland annat krävt en folkomröstning (moskébygge) i Norrköping, som alla övriga partier avslog.

Sverigedemokraterna förespråkar en konstitutionell demokrati med regelbundna fria val med flerpartisystem där all makt utgår från folket. Jag uppmanar Teresa Carvalho att läsa om Sverigedemokraternas syn på demokratin i vårt principprogram och upplysa mig om vad som inte överensstämmer med hennes syn om demokrati.

Bara för att jag har en annan uppfattning om hur vi ska anordna och styra vårt samhälle, vilka värderingar och normer vi accepterar, betyder inte att jag är odemokratisk. Det är snarare så att man, i sin jakt på odemokratiska krafter, ska vända sig till den vänstra sidan. Lästips: Gulagarkipelagen - Aleksandr Solzjenitsin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Darko Mamkovic (SD) Gruppledare i Region Östergötland och Norrköping