Tomt prat om fisar

29 augusti 2016 10:00

Miljöpartiet påstår att man vill bevara Sveriges ängs- och betesmarker. Vi i Landsbygdspartiet oberoende ifrågasätter er ärliga vilja att göra något åt orsakerna till att dessa unika biotoper försvinner.

De marker som ni säger er vilja bevara finns inom Sveriges skogs- och mellanbygder. Inte på slättmarkerna i söder, där det gäller att inte försämra jordbrukets konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. I skogs- och mellanbygderna krävs andra åtgärder. Skiftena är små och orationella att sköta, man klarar inte konkurrensen, varken internationellt eller nationellt, om man vill driva jordbruk som en heltidssysselsättning. I kombination med skogsbruk eller lönearbete är det ändå många som kämpar för att hålla sina bygder vid liv.

LRF drev en gång linjen att mjölkproduktionen skulle förläggas till skogs- och mellanbygder, eftersom ”det kvittar korna om skiftena är små och steniga”.

Slättmarkerna skulle reserveras för storskalig spannmålsproduktion, oljeväxter, potatis etc. Utvecklingen efter EU-inträdet har ju blivit en helt annan. I takt med att mjölkgårdar läggs ner, så blir det allt olönsammare för dem som försöker klamra sig kvar.

Visst vore det bra om var lättare att investera i moderna ladugårdar, men det kräver en viss storlek på besättningen för att bli lönsamt. I den lilla skalan, som gäller i skogs- och mellanbygder, är det bättre om människor kunde använda alla de gamla stallar som redan finns, utan att komma i konflikt med djurskyddsreglerna.

Om man vill rädda våra ängs- och betesmarker, så går det endast med hjälp av frigående ungdjur och amkor av köttdjursras eller med hjälp av får.

Var finns då hoten mot denna enda räddning?

• Veganrörelsen och alla kampanjer mot köttätande.

• Oseriösa påståenden om att fisande och rapande nötkreatur förstör vår miljö.

• Konflikten med varg.

• Byråkratin kring EU-stöd och miljöregler som får människor att tappa arbetslusten.

Vi menar att veganrörelsen, rovdjursföreningarna, djurskyddsföreningarna och miljörörelserna totalt har ett stort ansvar för att ängs- och betesmarkerna minskar. Alla dessa har skaffat sig ett politiskt inflytande, som vore otänkbart för bara något årtionde sedan.

Rädda betesdjuren och småbrukarna så räddar ni även betesmarkernas biotoper! Hela Sverige skall vara i bruk, något annat sätt finns inte!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk Erika Sörengård, Ervalla Magnus Malmsten, Norrtälje Tjern Inga Wall, Särna Pia-Maria Johansson, Nora Pierre Ländell, Horn Hans Boström, Hallen Claes Littorin, Knutby Åke Karlsson, Kolmården Gunilla Fluur, Näsåker Cecilia Kähäri, Storfors Landsbygdspartiet oberoende (LPo)