Sverige går åt fel håll

10 oktober 2019 09:15

Välfärden har förminskats till att gälla enbart finansiering av vård, skola och omsorg. Men välfärd handlar också om social och ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, funktionsnedsättning, arbetslöshet och ålderspension.

Även bra arbetsmiljö, skolmiljö och bra bostäder hör till en bra välfärd. Se den aktuella filmen PUSH.

Hälften av de kvinnor som nu når pensionsåldern har en pension på socialbidragsnivå.

Detsamma gäller för de som under arbetsför ålder blivit utslitna, utbrända eller utmobbade från sina arbeten, de som blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen.

Oro för ekonomin skapar och ökar ohälsa och förhindrar rehabilitering. Sjukersättningen måste få nivå som det går att leva på. Hel sjukersättning är i genomsnitt cirka 11 000 kronor per månad, före en skatt som är mycket högre än andras. En rimlig ersättning skulle i stället för utarmning och successivt minskad köpkraft för denna del av befolkningen, inklusive närstående, leda till ökad konsumtion som lär vara eftersträvansvärt för samhällsekonomin.

Utsatta i samhället kan inte själva göra sina röster hörda. De syns inte och hörs inte. Många kan varken klaga eller överklaga. De mår för dåligt.

Utvecklingen i Sverige går åt fel håll. Demokratin urholkas med myndighetspersoner som ”bara lyder”. Etiska regler gäller inte längre. Vilken blir skillnaden jämfört med en diktatur?

Ett samhälle med mindre klyftor innebär ett bättre och tryggare samhälle för alla.

Alltför få inser detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Werme SLUSSA