Sverige behöver samlas ihop

7 december 2018 05:15

Det finns hundratusentals goda argument för en långsiktigt stram migrationspolitik i Sverige. Så många av de människor från inte minst Mellanöstern och Afrika som kommit till Sverige under de senaste 15 åren har ännu inga jobb, inga bra bostäder, inga bra skolor för sina barn och ett väldigt begränsat innanförskap i det ”andra Sverige.” Dagens nivåer på runt 60 000 beviljade uppehållstillstånd på asyl/familjeanknytningsgrunder är alldeles för höga givet de mycket svåra villkor som möter nyanlända som saknar språk, färdigheter och utbildningar som är gångbara här i landet.

Problemen riskerar att staplas på hög och göra ont värre.

Under kommande år behövs fullt fokus på integrationen av och för de som redan finns här i landet. Varje människa behöver få riktiga chanser att ta chansen att etablera sig, försörja sig, ta hand om sin familj och att bli en del av Sverige. Fortsätter det ständigt att komma nya människor så rycks mattan bort under fötterna på de som kämpat och stretat för att komma någonstans på bostadsmarknaden, på arbetsmarknaden och/eller på utbildningsmarknaden.

Precis när det äntligen börjar bli lite lugnt och stabilt på skolan där barnen går så kommer det plötsligt stora grupper av nyanlända elever i alla åldrar som kräver mycket resurser och som sätter tryggheten i svaj igen. Precis när man börjar se ett hopp att kunna lämna de helt subventionerade arbetsmarknadsåtgärderna för att kunna konkurrera om ett ”riktigt jobb” så kommer det nya stora grupper av nyanlända som rullar ut gå den omfattande gratismarknaden och riskerar att tränga undan de som behöver riktiga löner för att dra sig fram.

Sverige är ett invandringsland. Och så ska det vara av flera skäl. Dels därför att öppenhet, rörlighet och mänskliga utbyten är avgörande för utveckling och välstånd. Dels därför att det är mänskligt och solidariskt att dela med sig till mindre lyckligt lottade människor. Under de senaste knappa två decennierna har migrationspolitiken misskötts. Fokus har förskjutits. Sverige har blivit ett stort invandringsland när vi istället borde ha varit ett mycket bra invandringsland.

Det går naturligtvis att rätta till. Sverige behöver samla ihop till en översyn av hela migrations-integrations- och biståndspolitiken.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!