Sträck ut din hand och rösta

8 maj 2019 10:00

Valet till EU 26 maj avgör om samarbetet inför framtidens ska kunna öka i Europa eller om det ska gå på sparlåga och öka misstron och pessimismen. Utmaningarna är stora. Det gäller klimatet, den organiserade brottsligheten, frihandeln och därmed jobben och inte minst den fria rörligheten som stärker gemenskapen mellan människor.

VI i Liberalerna vill öka samarbete i Europa. Det duger inte med ett lagom samarbete.

Rösta för klimatet det är bråttom! Utsläppen av koldioxid måste minska. Nu krävs en för EU gemensam koldioxidskatt som minskar utsläppen och ger resurser till utveckling av bättre energi..

Rösta mot nationalister och extremister som sprider hat, lögner och rädsla. De vill stänga gränser mellan länder och sluta samarbeta. Liberaler i hela Europa kämpar för ett fritt och öppet Europa.

Rösta med Liberalerna för ett europeiskt FBI som effektivt kan kämpa ned den organiserade brottsligheten som härjar i hela Europa. Dagens polissamarbete är alltför svagt.

Rösta med Liberalerna för ökade möjligheter till studier och arbete. Svenska studenter måste få större möjligheter att delta i EU:s utbildningsprogram, både teoretiska och yrkesprogram och för personer med funktionsnedsättning.

Rösta med Liberalerna för en öppen europeisk arbetsmarknad. Vi vill göra det enklare att både hitta och söka jobb i hela EU t.ex. genom en digital portal som samlar jobbmöjligheter och lediga tjänster i Europa.

EU är idag värdens största handelsområde. Av Sveriges export går till 70 procent till unionen. Att EU–samarbetet utvecklas hållbart är avgörande också för Norrköping som handels och -logistik stad. För klimatet, för sjukvårdens, för äldreomsorgens och utbildningens kvalitet krävs ett helhjärtat engagemang!

Bygg broar mellan människor! Sträck ut din hand och rösta för ett ökat samarbete i Europa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Asserhed (L) Kandidat på liberalernas lista