Replik SD:s företrädare skriver i sin artikel i Folkbladet (6/3) att Januariavtalet är en katastrof för landsbygden. Förstås helt utan att berätta om sin egen landsbygdspolitik, kanske för att den är i det närmaste obefintlig. Centerpartiet är en garant i Januariavtalet – en garant för att se till att regeringen inte tillåts släppa landsbygdsperspektivet.

Utan en levande landsbygd dör Sverige. Utan de gröna näringarna, ingen landsbygd. Det är två konstaterande som krokar i varandra och som Centerpartiets landsbygdspolitik utgår ifrån.

Vi brukar säga att landsbygden inte bara ska överleva, utan faktiskt också leva. Det gör vi för att markera skillnaden mellan att bara finnas och att utvecklas och växa. Den kampen har Centerpartiet drivit sedan starten och vi kommer alltid att driva den. För oavsett om du bor här eller där har du rätt till samma förutsättningar för att leva ditt liv.

De gröna näringarna är själva ryggraden i svensk landsbygd. I jordbruk, skogsbruk och förädlingsstegen sysselsätts människor som tack vare det kan bo, handla, gå i skolor och leva där de vill. Förutsättningarna för de gröna näringarna är alltså extremt viktiga.

Det märktes tydligt förra sommaren, när torka och bränder slog skoningslöst mot jordbrukare och skogsägare över hela landet. Det krisstöd som regeringen då delade ut räckte inte långt och de pengar som avsattes i M/KD-budgeten i höstas är inte tillräckliga. Därför kräver Centerpartiet nu mer pengar till krisstöd för de gröna näringarna, och att de fördelas på det sätt som kommer bönderna bäst till gagn.

I Januariavtalet, som vi förhandlat fram tillsammans med Liberalerna och regeringen, har Centerpartiet lyckats lyfta landsbygdsfrågorna högt. Här har vi drivit på för beslut om att lätta på strandskyddsreglerna så att boende i attraktiva miljöer ska bli lättare. Här finns beslut om att stärka äganderätten för skogsägare och i de fall då regeringens myndigheter gör inskränkningar för den enskilde skogsägaren, ska skäliga ersättningar utbetalas.

Här finns beslut om att göra det billigare att anställa; Den företagare som anställer en person som är under 18 år, slipper att betala arbetsgivaravgift. Den som anställer sin första medarbetare slipper arbetsgivaravgift i två år. Det är satsningar som får små företag att växa och ger människor en väg in i arbetslivet. Det är viktigt, för alla småföretagare ska kunna växla upp sin verksamhet och få en tryggare tillvaro.

Det sprids just nu en bild av att Januariavtalets punkt om grön skatteväxling skulle innehålla färdiga beslut om höjda bensin- och dieselskatter. Det stämmer inte. Det vi är överens om är att inte höja dessa skatter detta år. Skattesystemet måste vara rättvist, oavsett var i landet man bor. Vi vet hur viktig bilen är för alla som bor på landsbygden och utanför kollektivtrafikens rutnät. Bilen är i många fall själva förutsättningen för att kunna bo där man bor. Man ska pendla från hemmet i Gryt till jobbet i Norrköping, man ska handla, man ska hämta och lämna barn och man ska skjutsa till träningar. Det är på landsbygden de långa avstånden finns. Därför har Centerpartiet drivit igenom en förändring på reseavdraget – det kommer nu vara beroende av hur långa avstånd man pendlar till arbetet, inte hur lång tid resan tar.

För både människor och företag är den digitala infrastrukturen också en förutsättning för en fungerande vardag. I Januariavtalet har vi därför förhandlat fram en skarp målsättning, som säger att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha uppkoppling på 100 mb/s redan nästa år, 2020.

Allt sammantaget är en rejäl satsning på svensk landsbygd. Det är så Centerpartiet arbetar. I kommunen, i regionen och i riksdagen. För oss är målet alltid att hela Sverige ska ha samma förutsättningar att leva, växa och utvecklas.