Widar Gymnasieskolan har sedan länge mycket stora problem. Det helt avgörande problemet är djupa och omfattande kvalitetsbrister som innebär att ungefär en tredjedel av eleverna inte når upp till de kunskapsmål som krävs för att bli godkända. Därför är det bra att gymnasieminister Anna Ekström nu tillsätter en särskild utredare som ges direktiv att ompröva gymnasieskolans grundläggande organisation. Utredaren är den i politik väl befarne kommunstyrelseordföranden Lars Stjernkvist (S) i Norrköping. Stjernkvist har överblick, perspektiv och självständighet som borgar för ett gott dagsverke som utredare. Anna Ekström ger honom goda förutsättningar i sina direktiv. På DN Debatt (12/3) listade statsrådet ett antal centrala uppdrag för utredaren.

Mer att läsa: Lärarna slår tillbaka.

Både på och mellan raderna är det tydligt att Ekström ifrågasätter några av den nuvarande gymnasieskolans organisatoriska grundbultar. Ett reformområde är vilka som egentligen ska vara huvudmän för gymnasieskolor. Många huvudmän har inte tillräcklig kompetens för att på ett helt seriöst sätt leda och driva så avancerade verksamheter som gymnasieskolor. Före valfrihetsreformerna på 1990-talet var det närmast kutym att varenda liten kommun - och de flesta kommuner i Sverige är små - skulle ha en egen gymnasieskola för att på så sätt motverka utflyttningen av ungdomar. När det blev möjligt att välja skola fick många kommuner se sina gymnasiebyggnader rejält dränerade på elever och - allteftersom arbetsmarknaden utvecklades - på lärare och rektorer. Den gamla ordningen sköts än mer i sank när inte alltid helt seriösa friskolegymnasier drog igång populära studieprogram i de större städerna. Lägg därtill att en misskött invandrings- och integrationspolitik under mer än ett decennium påtagligt har förändrat elevunderlaget utan att skolorna rustats för att ta sig an problemen.

Mer att läsa: Ett paket mot utanförskap.

Anna Ekström vill ha en ny ordning på plats. Staten tar ett fastare tag om styråran för kvalitet och resultat. Nya gymnasieregioner/huvudmän ska säkerställa tillgång till alla program. Ekström signalerar också om en nyordning för yrkesgymnasierna. Det är verkligen välkommet. Att bygga upp dessa dyra utbildningar vid sidan av arbetslivet har varit fel från dag ett. Jag ser framför mig ett för arbetsmarknaden gynnsamt och dynamiskt samarbete mellan staten, näringslivet och de stora privata utbildningskoncernerna som enligt Skolinspektionen själv är helt outstanding när det kommer till strukturerat kvalitetsarbete. Lars Stjernkvist har chansen att göra en viktig insats för bättre skolor i Sverige.