Stabilt beslut mot tiggeriet

17 april 2019 05:15

En stabil majoritet av socialdemokrater, moderater och sverigedemokrater i Katrineholm beslutade tidigare i veckan att upprätta förbud för tiggeri på kommunal mark. När Länsstyrelsen i Sörmland väl sagt sitt så innebär beslutet att det blir stopp för tiggeri på de idag mest populära platserna.

"I grunden tycker jag att riksdagen borde fatta ett beslut om tiggeriförbud i hela Sverige, men när inte det går tar vi ansvar för Katrineholm", sa kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) till SVT i samband med att beslutet togs.

Göran Dahlström har rätt. Regering och riksdag borde inte ha suttit med armarna i kors under alla dessa år då tiggeriet fått återetablera sig i stora delar av Sverige. Under den socialpolitiskt fördummande parollen "Man kan inte förbjuda fattigdom" har just gatunära fattigdom och i många fall extrem utsatthet uppmuntrats att slå rot utanför snart sagt varje liten butik och köpcentrum i landet.

Mer att läsa: S ska inte vara rädda för SD.

Ingen ska förneka att tiggeriet är en känslig och hudnära fråga. Grogrunden för starka spänningar och känslor är alltid stor då etablerade makthavare ingriper mot fattiga och maktlösa på gatan.

Just därför försöker många inom politik och media att hålla sig undan från problemkomplexet. De som likt Katrineholms S-. M- och SD - lokalpolitiker trots allt tar sig an frågan får räkna med att få sin människosyn ifrågasatt, sin populism poängterad och sin hårdhet kritiserad. Det får de leva med under en period. De kan vila i att en stor och tyst majoritet i Katrineholm och i Sverige står bakom dem.

Mer att läsa: Tiggeri kan bli stort.

Rörligheten för människor inom EU är en viktig del av samarbetet. Det har stor betydelse för den demokratiska trovärdigheten i EU att människor ges chansen att prova sina vingar och chanser i andra länder än sitt eget. Däremot finns det inget som säger att Sverige behöver godkänna tiggeri. Tidigare generationer har genom framgångsrik tillväxt- och socialpolitik fått bort det mesta av tiggeriet i Sverige. Vi vill inte ha det tillbaka. Det är av stor betydelse att skilja på sak och person. Tiggarna som personer ska inte tillägnas några särskilda karaktärsdrag och egenskaper; här talar vi människa som människa. Tiggeriets karaktärsdrag och egenskaper är däremot helt förkastliga ur varje anständig samhällsvinkel.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!