Smittan smittar även utan några egna smittade

Viruset covid-19 - som det nu aktuella utbrottet av coronavirus numera benämns - har hittills smittat drygt 77 000 människor och orsakat drygt 2350 människors död.

Alla utom ett tiotal personer har avlidit i Kina. I Sverige finns ännu inga inhemska fall konstaterade. De ansvariga myndigheterna - framförallt Folkhälsomyndigheten - bedömer att riskerna för inhemska utbrott av covid-19 är mycket små i Sverige.  Förberedelserna för ett förändrat läge pågår dock där så är lämpligt. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens begäran klassat covid-19 som en "Samhällsfarlig sjukdom." Det betyder att myndigheterna har långtgående mandat och tvångsmedel för att på bästa möjliga sätt spåra smittvägar, isolera smittade och misstänkt smittade och att till exempel stänga skolor, arbetsplatser, offentliga arrangemang, idrottsplatser, badhus och offentliga platser av olika slag.

Även små och begränsade inhemska utbrott av en samhällsfarlig sjukdom kan således orsaka stora störningar i det vanliga samhällslivet och för den ekonomiska tillväxten. Industrier och butiker som hålls stängda under ett par veckor ställer självklart till stora problem och orsakar sociala och ekonomiska påfrestningar i samhället. 

I helgen som gick konstaterades ett utbrott av covid-19 i Italien. Sveriges Radios korrespondenter har rapporterat om i stort sett öde gator och torg i de drabbade städerna. 

Sverige kan även drabbas hårt av covid-19 även om inte ett enda inhemskt fall dyker upp. Den globala handelns finmaskiga nät av underleverantörer och av transporter är känsligt för störningar. Volvo i Göteborg har flaggat för att uteblivna leveranser från partners i Kina kan orsaka arbetslöshet i staden. Kina är också ett viktigt producentland för mediciner av olika slag. När en antibiotikafabrik i Kina brandskadades förra året så ställde det till problem för svenska sjukhus. Turistindustrin kan komma att pressas av stora no-go zoner på grund av smittorisker. En lång rad branscher och verksamheter i Sverige kan räkna med negativa följdverkningar av ett utdraget förlopp för covid-19 i Kina och i intilliggande länder. 

Folkhälsomyndigheten verkar vara mycket väl förberedd. På hemsidan finns detaljerade uppgifter om personalens skyddskläder, vilka förare som får köra laboratorieprov till myndigheten i Solna och om att det är "tonval 2" som gäller för den som ringer myndigheten i smittoärenden. Det vill till att beredskapen är minst lika god även på de företags- och samhällsekonomiska fälten. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa