Slöseri med skattepengar

30 juli 2019 10:00

I Folkbladet 13/7 skriver tre politiska företrädare för S i Söderköping en opinionsartikel med den i allra högsta grad missvisande rubriken: ”SD sparar på barn och skola”

För det första ingår inte vi i någon styrande majoritet. Det gjorde däremot S under förra mandatperioden. Under den perioden fördes skadlig politik för Söderköpings kommun med ekonomiska felprioriteringar som vi nu ser resultatet och de allvarliga konsekvenserna av.

Under förra mandatperioden devalverades skolpengen kraftigt och vi fick ökade kostnader för administration och ledning. Idag ser vi hur allt fler yngre elever i de lägre åldrarna har svårt att nå målen samtidigt som vi har höga kostnader för de frivilliga skolformerna där allt färre gymnasielever når behörighet efter 3 år. Vuxenutbildningen och inte minst SFI-utbildningen är kraftigt underfinansierad. Idag ser vi dessutom oroväckande tendenser i form av stigande sjuktal för personal inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

När majoriteten i våras lade fram sitt besparingsförslag hade vi i SD ett eget förslag som innebar att man absolut inte skulle spara på elevhälsan men däremot på administrativa karriärtjänster, ledning och administration och där vi föreslog besparingar för vuxenutbildning och för de frivilliga skolformerna för äldre elever för att vi där såg möjligheter till samordningsvinster för att få ner kostnaderna så att resurser kunde omfördelas så att de skulle komma de elever till gagn som behöver stödet allra mest.

Då S ingick i majoriteten under förra mandatperioden var man med om att införa en centralt styrd bemanningsenhet till oförsvarligt hög kostnad med ”bemanningshandboken” och införandet av s k ”hälsosamma scheman”. Det resulterade i en hemtjänst i kris där erfaren och kunnig personal antingen säger upp sig på löpande band eller blir sjukskrivna och går in i den berömda väggen. Detta är ett resultat av undermålig ekonomisk styrning och ett dåligt ledarskap.

Det stämmer att vi valde att inte lägga vår röst på socialdemokraternas budget vilket i så fall tillsammans med Regionens nyligen införda skattehöjning hade inneburit en skattehöjning på nästan 2 kronor per intjänad hundralapp för våra kommuninvånare i Söderköping.

Vi, liksom många kommuninvånare, har nu all rätt att citera de bevingade orden: Vad f-n får vi för skattepengarna?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Annelie Sjöberg (SD) gruppledare