Widar Vallokalsundersökningarna i TV4 och SVT är hyggligt säkra för sju partier; så brukar det i alla fall vara. När det gäller SD är däremot erfarenheten att traditionella undersökningsmetoder inte lyckas fånga upp röstandet på samma sätt. I TV4 fick SD 16, 3 procent, i SVT var resultatet istället 19, 2 procent. Vilka SD - siffror som visar sig vara mest sanna när valdistrikten börjar räknas på allvar kommer naturligtvis att ha stor betydelse för alla de andra partierna. Minskar SD ökar några andra. Och omvänt. Läget mellan de egentligen fiktiva blocken var väldigt jämn i båda vallokalsundersökningarna. I SVT låg Miljöpartiet och darrade på spärren till riksdagen medan partiet i mätningen hos TV4 var på säker mark.

I stort följer vallokalsundersökningarna de stora och avvägda opinionsundersökningarna i Dagens Samhälle och hos Ekot. Polariseringen är mer omfattande och mer större än på mycket länge. Förlorarna är de klassiska stora samhällsbärarpartierna Socialdemokraterna och Moderaterna.

Vinnare är partier som av olika skäl har varit utanför ansvar och makt. Men under de kommande dagarna är det likafullt förlorarna som behöver slicka såren så snabbt som möjligt för att träda fram på scenen som vinnare. För ingen tror ju på allvar att det här valets framgångspartier Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ska bilda regering och ta hand om Sverige?

Utan blickarna riktas mot Socialdemokraterna och kanske i första hand Moderaterna. Givet det parlamentariska läget som vi känner det framstår det som mer troligt att Ulf Kristersson kan undvika att få en majoritet emot sig vid en omröstning om statsminister.

Det positiva med dagens skadligt polariserade läge i politiken är att sannolikheten ökar för att de balanserade krafterna i politiken kommer igen och skärper sig. Socialdemokraternas utveckling under hösten är av central betydelse. Skulle det bli en ny härdsmälta á la valet av Håkan Juholt så kan det bli väldigt svåra tider för S och för inrikespolitikens stabilitet. Jag hoppas att de förnuftiga och sansade i partiet inser att i dagens konkurrensläge är det fantastiskt bra att samla runt 25 procent av väljarna bakom sig.

Och att S därmed möter det nya läget med självförtroende, samarbetsvilja och flexibilitet.