Ska Ahlin dömas på rykten?

10 januari 2018 06:15

För tre socialdemokratiska partiledare sedan - alltså på Mona Sahlins tid - riktade Aftonbladet anklagelser mot socialdemokraternas dåvarande utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin. Anklagelserna handlade om sexuella trakasserier riktade mot en kvinna i partiet. Mona Sahlin har bekräftat att partiet utredde saken då för ungefär tio år sedan. Urban Ahlin nekade till alla anklagelser, inga "bevis" fördes fram och saken lades till handlingarna.

I #metoo - kampanjens kölvatten på senhösten 2017 tog Dagens Nyheter upp de gamla anklagelserna mot Urban Ahlin igen. Ahlin är numera riksdagens talman - vicekung som det sägs en smula vanvördigt på politikerslang - och skulle han tvingas bort i förtid så vore det därför en rejäl skalp för tidningen. DN jagar uppgifter från partikansliet; där väl knappast någon som jobbade i ledande ställning för tio år sedan finns kvar. Eftersom DN så att säga kokar soppa på samma spik som vad Aftonbladet gjorde för 10 år sedan så är det således mycket svårt för nuvarande kanslichef, partisekreterare och partiledare att nu säga något om vad som hände då.

Det är självklart mycket politik i hela den här Ahlinsaken. Aftonbladets ledarsida har vid upprepade tillfällen klagat på att "skalliga 37-åringar" som Urban Ahlin (2002) premieras och har pläderat för att han på grund av USA och Natovänlighet borde "bytas ut". (2010) .

DN: s ledarsida kom för sin del med värsta bredsidan mot Socialdemokraterna på tisdagens ledarsida (9/1). Partiet är en "självgod maktkoloss" och den anonyma ledarsidan slog samtidigt fast att Urban Ahlin "sextrakasserar, mobbar och hotar."

Urban Ahlin har redan före DN: s omtag i den gamla historien meddelat att han inte ställer upp för omval till riksdagen vid valet i september. Men självklart slåss han för sitt rykte och eftermäle. Saken borde kunna redas ut. DN och Aftonbladet hänvisar båda till att kvinnor inom socialdemokratin sagt sig vara "rädda för vad som skulle hända med deras karriärer" om de träder fram i Ahlinsaken. Sakligt sett stämmer det inte. Ahlin är på väg ut. Den cyniske skulle kunna säga att det tvärtom gynnar karriären att träda fram i detta läge. Hur som helst är det dags att visa #metoomod även i politiken. Finns det någon substans i anklagelserna mot Urban Ahlin så bör det upp på bordet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!