SD bör kunna svara

13 augusti 2019 09:15

Annelie Sjöberg (SD) skriver i Folkbladet 30 juli att Söderköpings problem beror på "skadlig S-politik." Men faktum kvarstår att SD valde att lägga sina röster på en budget som innebär stora besparingar på barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens verksamheter. Vi trodde aldrig att SD skulle rösta på vår budget. Om nu SD har så mycket bra förslag på andra besparingar så borde de ha lagt fram ett eget budgetförslag eller lagt ner sina röster. Som Sjöberg själv skriver så har det redan gjorts besparingar och majoritetens budget kommer att innebära stora konsekvenser på kvaliteten i våra verksamheter. Att hemtjänsten eller hela äldreomsorgen är i ”kris” är konsekvensen av att behovet ökar och resurserna inte räcker till. Som vi tidigare påpekat så anser vi att äldreomsorgen är och har varit underfinansierad. Frågan ”Vad f-n får vi för skattepengarna?” borde vara lätt för aktiva politiker att besvara. SD har ledamöter och insyn i alla nämnder och styrelser så det kan inte vara svårt att ta reda på svaret.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tuula Ravander (S) Åsa Dahlin (S) Karin Åkeby (S)