Sannolikt vad som behövs

17 augusti 2015 17:36

Bo Jansson är ordförande för Lärarnas Riksförbund. På SvD Brännpunkt i går levererade han ett tänkvärt försvar för lärarlegitimationen. Reformen med lärarlegitimationen var ”entydigt gott” skrev representanter för tankesmedjan Timbro i ett tidigare inlägg i SvD. När Timbro granskat frågan närmare har de emellertid funnit att "sambandet mellan fler behöriga lärare och fler elever som uppnår gymnasiebehörig­het är svagt."

I linje med dessa undersökningar föreslår Timbro därför bland annat att lärarlegitimationen avskaffas och att "rektorer ska få ­större inflytande över vem som kan anställas eller sägas upp." Johan Ingerö och Jesper Ahlgren från Tankesmedjan vill även att det möjliggörs för personer med lärarerfarenhet men utan lärarutbildning "att bevisa sin kompetens och snabbt nå behörighet."

Timbro har klara poänger i resonemanget om att "legitimationsyrken" inom till exempel sjukvården kräver att utbildningen håller hög klass. Legitimationen ska inte vara en tom symbol - omöjlig att missa - vid utbildningens slut. Ska legitimationen bidra till det "entydigt goda" och ge bättre status och löner för kompetenta lärare så ska legget verkligen vara ett kvitto på att vi här har en pedagog som kan sitt ämne. Flera av Ingerös och Ahlgrens förslag när det gäller lärarutbildningarna finns det sålunda anledning att ta till sig för Herr och Fru skola i staten: Gustav Fridolin och Anna Ekström. Timbros förslag om att minska antalet platser på lärarutbildningarna, minska antalet lärosäten där lärarutbildningen ges och om att öppna upp för alternativa lärarutbildningar, organi­serade av stiftelser och företag bör övervägas seriöst.

Bo Jansson skriver i sitt svar till Timbro att han och Lärarnas Riksförbund kan instämma i många av de sakförhållanden och problem som Timbro lyfter fram. Tvärtemot Timbro anser dock Jansson att lärarlegitimationen "bör förstärkas så att legitimationen omfattar just kravet att vara utbildad i rätt ämne för att få sätta betyg." Här är det nog så att Bo Jansson har mycket på fötterna. Pedagoger med erkänt mycket goda ämneskunskaper är väl just vad skolan behöver?

Har staten börjat vandra på legitimationens steniga väg så är det bara att fullfölja och gå i mål; gärna med hjälp av Timbros förslag om lärarutbildningar.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!