Samsyn har inget egenvärde

5 juli 2019 10:00

Det krävs en tydlig vision och en tydlig strategi för kommunens näringslivspolitik, konstaterade Norrköpings kommuns näringslivsråd på debattplats den 14 juni. Bakgrunden är Norrköpings bekymmersamma placering i Svenskt näringslivs ranking.

Rådet har ett viktigt tillägg; visionen och strategin måste ha en bred politiskt förankring. Ja, rådet ”kräver” att politikerna formulerar en samsyn.

Nja, samsyn kan aldrig vara ett överordnat mål. Norrköping skulle vara en tråkig och allt annat än dynamisk stad om alla tyckte likadant. För mig är det ett hälsotecken att det finns olika idéer och att de ställs mot varandra i en öppen debatt. Dessutom upplever jag att det finns en förhållandevis stor samsyn när det gäller just visioner och den övergripande strategin.

Trots det tycker jag att näringslivsrådet har en viktig poäng. När vi har haft en livaktig debatt och slutligen fattat ett beslut, då har vi alla ett ansvar för att det genomförs på ett bra sätt. I vissa frågor är det av särskild vikt att vi förmår uppträda gemensamt. Vi tillhör olika partier men vi är också alla norrköpingsbor.

Mer att läsa: Katastrofalt för företagare.

Låt mig ta ett konkret exempel; när det gäller vår tids största järnvägsprojekt, ostlänken, har det i Norrköping funnits en bred samsyn men också en förmåga att uppträda och agera gemensamt över alla partigränser. Moderater och socialdemokrater och andra har tagit ett gemensamt ansvar för att försvara kommunens ståndpunkter.

Jag vågar påstå att det är denna förmåga att agera tillsammans som mer än något annat har bidragit till att ostlänken börjar byggas i vår kommun.

Samsynen har inget egenvärde, men det har inte heller den politiska konflikten. Den som följer politiken i lokalmedia kan rimligen inte dra någon annan slutsats än att konfliktnivån är hög, inom vissa partier och mellan partierna. Även i frågor där jag vill påstå att det finns en stor samsyn när det gäller inriktning och vision är det ibland ett högt tonläge.

Näringslivsrådets analys och slutsats är allvarlig, och borde föranleda en rejäl självrannsakan hos alla politiker. När ledande företagare i vår kommun uppfattar att vi har en oförmåga att samarbeta för Norrköpings bästa, då måste jag och andra förstå allvaret.

I Norrköping måste vi lösa en rad frågor som inte minst näringslivet är beroende av. Vi behöver få fram mer mark till företag som växer. Vi måste göra mer för att förbättra skolan och klara framtidens behov av utbildad arbetskraft. För att nu nämna några exempel. Åter igen, samsynen har inget egenvärde, men jag förstår att många vill se långsiktiga och hållbara lösningar och då är det utan tvekan en fördel om partierna kan kompromissa och ta ett gemensamt ansvar för genomförandet.

Jag pekar inte ut någon eller några som ansvariga för att politiken i Norrköping har blivit mer konfliktfylld. Men jag är beredd göra vad jag kan för att bidra till breda lösningar och till ett klimat där vi har en frisk debatt men också en förmåga att ta ett gemensamt ansvar för genomförandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Stjernkvist (S) Kommunstyrelsens ordförande