Sambandet är migrationen

Onsdagen den 13 december antog utbildningsnämnden sin internbudget och Uppdragsplan för 2018. Moderaterna yrkade på återremiss för båda två med motivering att de ville invänta utredningen på höstens underskott på drygt 59 miljoner. Utredningen och en eventuell tilläggsbudget ska vara klar den 8 januari.

Vi Sverigedemokrater i utbildningsnämnden ansåg, som majoriteten, att det var nödvändigt att fatta beslut om budgeten för 2018 i december. Dels för att det är bättre med en ofullständig budget än ingen alls, och dels för att en eventuell tilläggsbudget för 2018 kan bara beräknas utifrån en given budget, som i det fallet är budgeten för 2018.

Vi ansåg också, som majoriteten, att vi skulle fatta beslut för uppdragsplanen i december, så att tjänstemännen skulle veta vad de ska arbeta efter nästa år, så tidigt som möjligt. Alla partierna tycker att uppdragsplanen är bra. Den ska visa på en ambition och riktning framåt med våra verksamheter, och i fokus står att öka kunskapsresultaten för våra elever samt att öka likvärdigheten inom och mellan våra verksamheter. Den är inte direkt kopplad till en viss budget eller summa pengar, och vi är övertygade om att den går att tillämpa, trots dagens underskott.

Det mesta av underskottet beror på tilläggsbeloppsprocessen, för stöd till barn med särskilda behov, som var budgeterad på 67 miljoner men som hamnade på 110 miljoner. Orsaken till en sådan utveckling förklarar vi på följande sätt: 2015 tog Sverige emot 163 000 migranter. 2016 tog Norrköping emot 1500 nya elever och 2017 har Utbildningsnämnden ett underskott på över 59 miljoner. Sambandet mellan dessa tre händelser, hävdar vi, är Sveriges migrationspolitik som kommer att orsaka svåra problem för Utbildningsnämnden även i framtiden, oavsett vem som styr Norrköpings kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa