Sådan är fanatismen

16 mars 2019 05:15

Fanatiker är obehagliga och frånstötande. Men ofta inte så mycket mer. Fanatiker med organisationsförmåga och vapen och beredskap att dö för sakens skull är direkt livsfarliga för människor vilka som helst som råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Fanatiker med organisationsförmåga, vapen, dödsberedskap och makt kan åstadkomma brott mot mänskligheten. Att hålla fanatiker av alla de slag så kort som möjligt är därför demokratins första stridslinje. Fanatism står i absolut konflikt till demokratins grundläggande värden om tolerans, upplysning, acceptans, kompromiss och måttfullhet.

Fredagens terrordåd i Nya Zeeland är ett av tyvärr många exempel på vad som händer när organiserade fanatiker med vapen får utrymme att mörda.

Terroristerna på Nya Zeeland är vad det verkar högerfanatiker; burna av något slags sjuk berättelse om behovet av hämnd mot muslimer. Arma bedjande människor i ett par moskéer i staden Christchurch mördades urskillningslöst och metodiskt. Tidigare har andra arma människor i andra delar av världen utsatts för andra fanatikers förvridna mördande. Med sorg i hjärtat behöver vi också vara medvetna om att arma människor även i framtiden kommer att mördas av fanatiker med vapen, med organisationsförmåga, med dödsberedskap och - om det vill sig riktigt illa - med makt.

Det är inte så mycket att göra åt. Vilket inte betyder att fanatiska terrorister på något sätt kommer att "segra". Utvecklingen hittills visar tvärtom att fanatikerna aldrig vinner i längden. Mänsklighetens intresse för fanatism är nämligen ytterligt begränsat. Vilket mot bakgrund av allt fanatiskt mördande är högst begripligt.

Judar, kristna och muslimer är grupper som i närhistorien drabbas extra hårt av fanatiskt hat och mördande. Den islamistiska fanatismen har å sin sida utvecklat ett modus operandi där terrordåden framförallt riktas mot vem som helst som till exempel råkar befinna sig på en gata i Stockholm, i ett par höghus i New York, på en teater i Moskva, en järnvägsstation i Madrid eller i Londons tunnelbana. På något skruvat sätt anses sådant mördande gynna den egna saken.

Här som där som överallt: Sådan är fanatismen.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!