S borde verkligen hålla armlängds avstånd

Olle Johansson (S) är Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Norrköping.

Han säger, i en debatt den 10 februari 2020 på P4 Östergötland, att politiker ska följa principen om armlängds avstånd inom kulturen. Har den principen tillämpats i utställningen ”Medlöperi och Motstånd” på Norrköpings stadsmuseum? Utställningen har bara anlitat socialdemokratiska organisationer för att medfinansiera och arrangera utställningen. 

För att fullt ut förstå Norrköpingsbornas inställning till rasism och nazism på 1930- talet, måste man sätta den i sitt historiska sammanhang.

Statens institut för rasbiologi, inrättades 1922. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade politiskt stöd från riksdagens samtliga partier med Hjalmar Branting (S) som statsminister.

1934 instiftades steriliseringslagarna i Sverige. Samma år skrev Alva och Gunnar Myrdal (två ikoner inom socialdemokratin) boken ”Kris i befolkningsfrågan”. Boken innehåller rasistiska åsikter och bidrog till att steriliseringslagarna skärptes år 1941.

Man kan dra slutsatsen att rasism var en accepterad och en vanligt förekommande åsikt i 1930-talets Sverige. Hur påverkade detta Norrköpings invånare?

Författaren och forskaren Johan Perwe hänger ut flera Norrköpingsbor, i sin utställning, utan att ta upp denna kontextuella aspekt. Perwe tar inte heller upp den ledande roll som S hade för att driva rasistiska tankar under denna period.

När det gäller nazismen i Norrköping idag, kunde jag inte hitta någon verksamhet som har anslutit sig till en sådan ideologi. Nazismen är ingen folkrörelse i dagens Norrköping. Detta gör den del av utställningen som behandlar frågan tvivelaktig. Utställarna fyller tomheten med egna påhitt. 

Däremot är antisemitism en aktuell fråga. I utställningen berättar man att antisemitism finns bland muslimer, vänstern och högern. Det som utställningen inte berättar är i vilka proportioner dessa olika grupper utsätter judarna för kränkningar och hot.  Flera undersökningar (Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia m.fl.)  visar att hotet mot judar i Sverige och Norrköping idag, först och främst kommer från muslimer och från vänstern. De som vägrar inse en sådan verklighet är medlöpare till dagens antisemitism.

Norrköpings kommun behöver ha tydliga riktlinjer, där principen om armlängds avstånd tillämpas på riktigt. De styrande politikernas hantering av den pågående debatten kring utställningen om nazism och antisemitism, på Norrköpings Stadsmuseum, visar att så inte är fallet.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa