Rösta på Socialdemokraterna!

10 maj 2019 10:00

EU blir allt viktigare, inte minst för ett län som Östergötland:

1. Vi är extremt beroende av exportindustri – SAAB, Siemens, Holmen, Toyota i Mjölby osv. Därför behöver vi frihandel!

2. Vi är helt beroende av fungerande miljö- och klimatarbete tillsammans med våra grannländer på andra sidan Östersjön om vi ska ha rent vatten i vår skärgård och ren luft.

3. Det är EU som står för det mesta av stödet till den landsbygdsutveckling som många mindre kommuner är helt beroende av.

4. Vi har ett snabbt växande universitet, helt beroende av ett väl fungerande forskningssamarbete och studentutbyte över gränserna.

5. Våra kommuner har tagit stort ansvar i svensk flyktingpolitik, vilket jag är stolt över. Men vi skulle behöva mer stöd av gemensamt solidariskt ansvarstagande i hela Europa!

I grunden handlar det om skillnaden mellan olika vägval:

• Vill vi ha ett EU-samarbete som levererar på viktiga områden som ekonomin, klimatet, migrationen – eller fler Brexit, mera sönderfall och nationalism?

• Vill vi ha ett EU-samarbete som mest är avreglering och fritt fram för näringslivet, eller ett samarbete som också skyddar löntagarnas och konsumenternas villkor?

• Vill vi ha ett samarbete där vi hjälps åt med flyktingutmaningarna och klimatkrisen, eller ett Europa där var och en får klara sig bäst de kan?

Fortfarande tycker många att de vet för lite om EU och vad partierna tycker om EU-frågor. Men här – precis som i all annan politik – handlar det i grunden om värderingar och de här vägvalen. Därför är det inte så svårt att bestämma hur man ska rösta i EU-valet: rösta i enlighet med Dina värderingar, resonera som Du brukar göra när Du röstar i svenska val – Tror Du på solidaritet, hållbar tillväxt, trygga villkor på jobbet och samarbete över gränserna - då ska Du rösta på Socialdemokraterna!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Färm (S) f.d. EU-politiker