Respekten kan ryka fort

7 maj 2019 05:15

Pensionsmyndigheten sätter fingret på en tung och dynamitladdad konflikt när de nyligen (24 april) inledde en serie med pensionsseminarier "Avvägningen mellan grundskyddets nivå och nivån på det inkomstgrundade allmänna pensionssystemet utgör pensionspolitikens kanske svåraste målkonflikt. (--) Avståndet mellan den pension du får om du arbetat hela livet och den pension som ett grundskydd ger (som helt bortser från arbete) kallas respektavstånd. I och med höjningen av garantipensionen minskas respektavståndet och förtroendet för pensionssystemet äventyras."

Arbetslinjen är helt central för det svenska välståndet och den svenska välfärden. Det offentliga pensionssystemet är en mycket vital del av arbetslinjen. Människor i arbetslivet avsätter mer än en fjärdedel av lönesumman varje år till pensionsavgifter. Om det visar sig att utfallet - trots dessa höga premier - inte når upp till mer än vad människor får som inte har avsatt ett öre till pensionssystemet; ja då riskerar respekten för det offentliga sparandet att ryka all världens väg. Den inkomstrelaterade pensionen förvandlas då nämligen till ett slags medborgarpension utan någon stark koppling till vare sig inkomster eller inbetalda avgifter.

Mer att läsa: Firma Åkesson och Sjöstedt på agendan.

Saken är sammansatt och har många bottnar. En orsak till utvecklingen är att det under lång tid i samhällsdebatten har agiterats om de så kallade "fattigpensionärerna". Det har skapats ett politiskt tryck på förbättringar av bostadstillägg, garantipension och av andra inslag i grundskydden i pensionssystemet. Vilket steg för steg har inneburit att grundnivåerna alltmer har närmat sig pensionsnivåerna hos människor som arbetat upp till 45 år med genomsnittliga inkomster. Planerade fortsatta höjningar av grundskyddet riskerar att elda på arbetslinjens påfrestningar än mer.

Mycket står på spel. Människors respekt för skatte- och lönefinansierad omfördelning bygger på rimliga villkor och på rimligt antal människor som ensidigt deltar i välfärden som förmånstagare.

Pensionsmyndigheten vädjar torrt och koncist: "En uttalad vilja skulle tydliggöra lagstiftarens vilja vad gäller garantipensionen och förbättra pensionärers och pensionssparares planeringsmöjligheter."

Så är det.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!