Respasset förvandlas till ett pass för resor

Mikael Ribbenvik är generaldirektör i Migrationsverket.

Han är i mina ögon en stabil, omdömesgill och pålitlig ämbetsman som inser att man även som myndighetschef har yttrandefrihet som bör användas då myndighetens uppdrag så kräver. Det gäller kort sagt att pricka in de tillfällen då det så att säga är guld att tala och silver att tiga.

På tisdagen 11 februari tog Mikael Ribbenvik till orda på DN Debatt. Hans koncentrerade budskap var att: "Dagens regelverk är orimligt och djupt stötande för de flesta. Det är viktigt att vi så snart som möjligt får ett nytt regelverk på plats som tydligt signalerar att Sverige inte är en säker hamn för krigsförbrytare och potentiella terrorister."

Ribbenviks ord är ovanligt hårda och obyråkratiska. Vilket möjligen bör betraktas som ett orostecken?

Saken är den att regeringens utredning "Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter" närmar sig sitt slutdatum. Utredningen tillsattes 2018 - efter starka påtryckningar från Migrationsverket och Säkerhetspolisen. 

Bakgrunden var att Migrationsöverdomstolen  i en dom samma år slagit fast att Utlänningslagen inte medgav att personer som Säpo bedömde som krigsförbrytare och/eller allvarliga säkerhetshot kunde hanteras på ett rimligt sätt.

2019 rörde det sig om 122 asylsökande där Migrationsverket på inrådan av Säpo fattade beslut om utvisning, vilket är fler än någonsin och en markant ökning jämfört med tidigare år. 

Trots utvisningsbeslut så blir de flesta av dessa säkerhetshot kvar i landet. Utvisningarna blir inte av eftersom personerna anses kunna fara illa i sina hemländer. Detta är illa nog. Än värre är att de istället får uppehållstillstånd. Det riktigt "orimliga och stötande" är som Ribbenvik skriver att: 

"Med tillståndet som grund kan de sedan få alla de rättigheter när det gäller sjukvård, utbildning, socialförsäkring och andra förmåner. De kan få bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Dessutom kan de få ett svenskt id-kort och ibland ett främlingspass vilket ger möjlighet att resa inom Schengen och till andra länder."

Utredningen ska nu föreslå förändringar i Utlänningslagen som ändrar dessa orimligheter. Den oro jag känner är att Migrationsverket nu - när utredningen nästan är klar - har bedömt det som nödvändigt att lämna in en detaljerad promemoria med skarpa förslag på ändringar i Utlänningslagen. 

Det är min erfarenhet som politisk utredare som får mig att ana oro. Så här pass skarpa ord och så här pass sent i processen från Mikael Ribbenvik antyder att utredningen håller på att trampa rejält snett. Jag hoppas att jag har fel. 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa