Resor har ett eget värde

9 mars 2017 14:00

I ett replikskifte om Norrköpings kommun ska ta ställning för en ny svensk flygskatt har jag frågat Bengt Cete hur han vill nå ett hållbart Norrköping. Svaret kom i Folkbladet 1/3, och går ut på att Cete gärna vill ha teknisk utveckling men först när vi beskattat resor och begränsat den handel och industri som skulle kunna möjliggöra utvecklingen. Tala om att både vilja äta kakan och ha den kvar!

Liberalerna menar att flygskatt är en fråga som måste lösas gemensamt mellan länder. Bengt Cete säger att han håller med om att flyget är ett internationellt transportmedel, men vill ändå ensidigt beskatta flygningar som utgår från Sverige. Som framgår av utredningen av flygskatten har den modellen redan testats i Norge. Den norska flygskatten infördes 1 juni 2016. Moss flygplats Rygge stängdes för kommersiellt passagerarflyg 1 november samma år, med flygskatten som en av de viktigaste orsakerna.

När riksdagens trafikutskott undersökte frågan i veckan som gick framkom att flygbolag nu väljer bort att flyga till vissa platser i Norge. Andra orter har fått sämre utbud. I Danmark, Irland och Nederländerna har flygskatter införts och sedan avskaffats på grund av den negativa påverkan på ekonomin. Samtidigt visar flera studier att flygskatters påverkan på CO2-utsläpp är relativt begränsade. Vi kommer inte åt miljöfrågan på detta sätt - annat än om flyget lägger ner. Och när transportalternativ saknas blir effekten sämre kommunikationer i landet.

Liberalerna och jag menar att rörelse och resor i sig fyller ett värde. Utbyte och handel gynnar fred och utveckling. Tillväxt, resor och handel driver teknikutveckling och internationellt samförstånd, de skapar kunskap och resurser för ett hållbart samhälle. Det är ingen slump att det är Karlstad flygplats som blev först ut med bioflygbränsle. Det handlar om en region där flyget spelar en viktig roll för näringslivet och där lokal skogsindustri utvecklar nya miljösmarta lösningar.

Om Cete ska slåss för något så borde det vara en ny biobränsletank vid Kungsängen. Hellre lösningar än straffskatt som inte har miljöpåverkan!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ola J Hedin (L)