Reglerad invandring

5 november 2014 07:07

Migrationsverket bedömer att drygt 100 000 personer kan komma att söka asyl i Sverige nästa år. Det motsvarar ungefär det antal barn som föds i Sverige varje år. Skillnaden är att medan de allra flesta av barnen föds in i familjer med ordnade bostads- och inkomstförhållanden så behöver de allra flesta av asylsökarna statlig assistans för boende, mat och uppehälle. Asylsökande barn/ungdomar har också rätt att gå i skola.

Till asylsökarnas skara ska adderas ungefär lika många personer som varje år får permanent uppehållstillstånd i Sverige. De flesta som får uppehållstillstånd är inte asylsökare. Nästan hälften (40 000 människor) av de som fick grönt ljus att stanna här 2013 var så kallade anknytningsinvandrare; maka, make och/eller minderåriga barn till någon som redan fått uppehållstillstånd. Siffrorna ser ungefär likadana ut för de tio första månaderna i år.

När trycket ökar på Migrationsverket förlängs myndighetens handläggningstider för asylprövningar. Eftersom ett växande antal av dem som beviljats asyl inte har någon bostad att flytta till så blir de kvar på de tillfälliga flyktingmottagningar som främst är avsedda för asylsökande.

Allt detta sammantaget innebär givetvis stora påfrestningar och kostnader för det allmänna. Det blir alltmer ohållbart att betrakta invandringen som en utgiftspost som blir som den blir beroende på flyktingströmmarna i världen.

Asylrätten är absolut. Varje människa som tagit sig till Sverige har rätt att få sina individuella asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. För övriga delar av migrationspolitiken finns det dock anledning att påminna om att vi har en reglerad invandringspolitik. Politiken kan inte lämna Migrationsverket i sticket på det sätt som nu sker.

Politiken kan besluta om tillfälliga uppehållstillstånd för de asylsökande från krigs/katastrofområden som så önskar. Politiken kan låta bygga ett antal stora förläggningar för asylsökande. Politiken kan se till att följa de lagar och regler om försörjningsansvar vid anknytningsinvandring som redan finns. Politiken kan bättre än idag se till att de som får avslag på sina asylansökningar verkligen lämnar landet. Sådana beslut är exempel på insatser som skulle bistå Migrationsverket att sköta sin kärnuppgift asylprövningen mer snabbt och effektivt.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!