Regelverket är för hårt

10 augusti 2015 10:00

Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som svenskar idag har lägst förtroende till. Tyvärr har svenska folket en del rätt i sin kritik. Det handlar inte om de enskilda medarbetarna på myndigheten utan om ett systemfel. Arbetsförmedlingen har idag övergått till att bli mer av en myndighet som jagar arbetslösa med rapportkort än en förmedlare av arbeten. Detaljstyrningen måste ändras så att myndigheten återigen kan ägna sig åt det som de är bäst på, nämligen att få fler i arbete.

Av de som hamnar i arbetslöshet är det många som snabbt lyckas hitta ett nytt arbete. Steget att komma in i arbete blir allt längre för varje dag som personen går arbetslös. Därför är det viktigt att vi snabbt kan sätta in åtgärder och resurser för att minska tiden som går mellan arbeten. Eftersom långtidsarbetslöshet ofta är förknippat med låg utbildningsnivå eller språksvårighet borde utbildning vara en naturlig del i omställningen.

Den förra regeringen försökte med sänkt a-kassa, försämrad vuxen- och arbetsmarknadsutbildning samt det totalt misslyckade Fas 3. Vi vill istället satsa på utbildning och individuella handlingsplaner för att snabbare se till att fler får den kompetens som krävs för att bli mer anställningsbara. Istället för att tvingas vänta på hjälp ska alla få den hjälp de behöver från dag 1.

När någon blir arbetslös och kommer till Arbetsförmedlingen måste handläggarna ges en större frihet att se till personens individuella behov. Arbetsförmedlaren ska kunna erbjuda utbildning eller något annat som krävs för att personen ska kunna få ett arbete, inte styras av ett alldeles för hårt regelverk. Vi måste låta Arbetsförmedlingen vara de matchningsspecialister som de är istället för administratörer åt ett regelverk. Trots att det råder hög arbetslöshet i Sverige så betalar Arbetsförmedlingen tillbaka miljarder varje år. Det var pengar som de inte använt, men inte heller fick använda på grund av det detaljerade regelverket.

Vårt mål är att Sverige ska nå Europas lägsta arbetslöshet 2020. Ett steg på vägen dit är att reformera Arbetsförmedlingen så fler kan få den hjälp de behöver för att komma in i arbete.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Lena Sörenson (S) riksdagsledamot