Räcker med två flygplatser

13 mars 2019 09:15

Nu har Norrköpings flygplats förlorat reguljärtrafiken igen, Trots kommunalt mångmiljonstöd varje år. Subventioner som känns föråldrade i dagens situation med en farligt hög användning av fossila bränslen, som hotar klimatet.

Då är det dags att dra slutsatser och försöka se det hela positivt.

Stoppa snarast möjligt kommunens subventioner. Chartertrafik med flyg är inte en kommunal kärnverksamhet! (Just nu får kommunens nämnder ta bort mycket som inte är lagstadgat.) Flytta pengarna till skola, omsorg och annat lagstadgat.

40 kilometer till Linköping och drygt 60 till Skavsta ger oss stora fördelar. Norrköping kommer även efter en nedläggning av Kungsängen ha tillgång till 2 flygplatser inom rimligt avstånd, 30-45 minuter bort.

Detta är jämförbart med även mycket större städer, som Milano och Köpenhamn.

Planera marken för bättre ändamål i en växande stad. Marken räcker till bostäder, service och grönområden.

Slutligen, varför litar inte borgerliga politiker på det s k marknaden när det gäller flyget? Har inte marknaden sagt sitt när Cimber, Nextjet och flybmi kastat in handduken? Trots skattepengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Vänsterveteranerna i Norrköping