Politiska låsningar som skadar vårt land

Inför valrörelsen 2018 presenterade Socialdemokraterna ett migrationspolitiskt program.

I programmet angav S att Sverige - givet vår lands storlek - framöver inte klarar av att ta emot mer än 14 000 asylsökanden per år.  Jag nämner inte detta för att ironisera över hur de faktiska siffrorna ser ut, utan framförallt för att erinra om att kunskaperna om invandringens samhällspåverkande konsekvenser givetvis finns i ledningarna för alla seriösa politiska partier- Det är de politiska låsningarna i riksdagen som är orsaken till att Sverige fortfarande beviljar långt över 100 000 uppehållstillstånd per år. Det är nästan 40 år sedan antalet uppehållstillstånd låg på nivåer runt den socialdemokratiska målbilden på cirka 14 000.

I en artikel på DN Debatt (5 januari) klargjorde de erkänt beprövade nationalekonomiprofessorerna Assar Lindbeck och Mats Persson hur landet ligger. Det är enligt Lindbeck och Persson tre faktorer som avgör varför invandring är gynnsamt för vissa länder men ogynnsamt för andra: Invandringens omfattning, invandringens sammansättning och mottagarlandets "förmåga att ta emot invandrarna på ett meningsfullt sätt." Assar Lindbeck och Mats Persson konstaterar att "tyvärr är dessa faktorer långt ifrån gynnsamma för Sveriges del."

Omfattningen har jag redan berört. Uppehållstillstånden fördelar sig på olika beviljningsgrupper varav somliga naturligtvis är helt oproblematiska spetskompetenspersoner, studenter och anknytningsinvandrare. För lejonparten av de cirka 120 000 uppehållstillstånd som beviljats 2019 (preliminära siffror från Migrationsverket) är det ur integrationsperspektiv dock ingen egentlig skillnad på flyktingar, anhöriga och arbetskraftsinvandrare. Det är sammansättningen som är avgörande. "Integrationen blir svårare om invandrarnas ursprungsländer skiljer sig mycket från Sverige vad gäller till exempel kultur och utbildning. (--) 13 procent av dagens befolkning i Sverige är född utanför EU, vilket är den högsta siffran av alla EU-länder" skriver Lindbeck och Persson på DN Debatt. 

När det gäller Sveriges förmåga att ta emot invandrarna på "ett meningsfullt sätt" är professorerna mycket kritiska. Bostadsmarknaden "tvingar nyanlända att tränga ihop sig med andra invandrarfamiljer i så kallade ”särskilt utsatta områden” medan läget på arbetsmarknaden är sådant att Sverige  "näst efter krisländerna Grekland och Spanien, har den högsta arbetslösheten bland invandrade män."

Läget är allvarligt. De politiska låsningarna behöver bändas upp. Sverige behöver en socialdemokrati som genomför sitt program från 2018. 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa