Politikens Zlatan har järnkoll

3 januari 2016 11:05

Den enligt egen utsago något mer än vanligt "bekymrade optimisten" Jan Eliasson framträdde i Ekots Lördagsintervju i helgen. Eliasson är för svensk utrikespolitik ungefär vad Zlatan är för svensk fotboll. Utan Eliasson - och utan att glömma Carl Bildt - skulle få i den internationella politikens salonger veta vad Sverige var för någonting.

Läs gärna: Juholt svänger; varför förneka det?

Jan Eliassons namn och gärning är framförallt förknippat med Förenta Nationerna där han nu går in på slutvarvet i uppdraget som en av FN: s biträdande generalsekreterare.

Jan Eliasson har järnkoll på de pågående "massrörelserna" av människor runt om i världen. Miljoner människor flyr från Mellanösterns krigszoner. De flyttar i huvudsak till närområden som Libanon, Jordanien och Turkiet. Standarden på de flyktingläger de hamnar i är ofta miserabel. FN saknar pengar till basala ting som ordentlig mat, skolor för barnen och hälso- och sjukvård. Människor som vill något med sina liv och som orkar ger sig iväg på ofta livsfarliga och dyra resor från dessa läger för att komma till platser där barnen kan gå i skola och där framtiden kan byggas.

Läs gärna: Gabelic är rätt man för Europa.

Eliasson var djupt kritiskt mot den rika världen som inte ger FN möjlighet att höja standarden i närområdets flyktingläger. De flesta skulle säkert stanna där - i närheten av sina hem och i samma språkmiljö som hemma - om villkoren var bra, sa Eliasson. Så är det säkert. Säg att 25 miljarder av de svenska kronor som nu slängs in i Migrationsverkets svällande maskin istället skulle ha gått till Libanon för mat, skolor och sjukvård; nog hade väl det varit en mer lyckad humanitär insats?

Läs gärna: Ett mycket bra val.

I Lördagsintervjun pekade Jan Eliasson också på den ökande mänskliga rörlighet som beror på att ett växande antal människor vet om att det finns drägligare och bättre villkor i andra länder än där de själva bor. Dessa omfattande folkvandringar ställer den europeiska regionen inför stora utmaningar. För dagen har EU: s institutioner som Dublinförordningen och Schengen brutit samman. Vi lever därför i ett läge där nationalstater som Sverige behöver skydda sig genom bland annat de id-kontroller som införs vid danska gränsen i dag. Under 2016 kommer FN kraftsamla för att förmå världens länder att komma överens om nya och relevanta förhållningssätt till folkvandringarna och till flyktinglägren.

Det vore tacknämligt för världen om Jan Eliasson fick avsluta sin långa FN-karriär med en framgång på det området. Vilket väl inte torde vara omöjligare än att Zlatan får avsluta sin landslagskarriär som Europamästare i sommar.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!