Politik som ger resultat

23 maj 2019 08:15

Vi liberaler tror att klimatet kan räddas men det kräver ökat samarbete i Europa. Det duger inte med ett tvekande eller lagom samarbete.

Hittills har EU beslutat att utsläppen av växthusgaser ska minska minst 55 procent fram till år 2030. Vi tror att detta är otillräckligt och att målet måste skärpas under de närmaste åren.

Rösta med Liberalerna för en europeisk koldioxidskatt som skulle vara den mest effektiva åtgärden för att minska utsläppen. EU kan då med trovärdighet också trycka på övriga världen att följa efter. Skatten ska bana väg för utveckling och investeringar i ny grön teknik.

Låt inte kärnkraftsmotståndet riskera klimatet. För klimatets skull behövs kärnkraften, vilket även FN:s klimatpanel understryker. Även om besluten om kärnkraften tas nationellt ska de också förankras på EU-nivå. Det tyska beslutet att fasa ut kärnkraften i förtid innebär ett fortsatt stort hot mot klimatet genom beroendet av kolkraften som är basen för energiförsörjningen i Tyskland. Detta binder därför Europa vid det skadliga kolet.

Rösta med Liberalerna för en avvecklingsplan av kolkraften. Den europeiska energiproduktionen bör snarast fasa ut de kraftverk som drivs med fossila bränslen. En avvecklingsplan behövs med utbildning och infrastruktursatsningar som stöttar människor och samhällen. Konkreta planer krävs för utfasning av befintlig kolkraft.

Stoppa alla subventioner till fossila bränslen. Liberalerna kräver att Europa ställer om ekonomin till fossilfria alternativ. Det är därför orimligt att det runt om i Europa finns subventioner till fossilt bränsle med upp till 1000 miljarder euro per år. Det måste bli ett stopp av dessa stöd på alla nivåer inom EU.

Rösta med Liberalerna för en strategi mot avskogning. För att klara klimatmålen behövs rättvisa spelregler när det gäller EU:s frihandelsavtal. Åtgärder ska kunna vidtas mot länder och företag som bryter mot dessa regler.

En särskild EU-strategi bör antas för att stoppa avskogning som följd av import till EU av exempelvis soja, palmolja, kött, kakao eller timmer.

Att EU-samarbetet utvecklas hållbart är avgörande för Norrköping som stor exportör av papper och–skogsprodukter. Framtiden kräver ett ökat samarbete inom EU. Liberal klimatpolitik ger resultat!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Asserhed (L) Kandidat i EU-valet