Planen startar i Sverige

1 mars 2017 14:00

Ola J Hedin från liberalerna bemöter i en replik i Folkbladet (24/2) mitt påstående i insändaren om kommunens beslut att inte svar på den statliga remissen om införandet av flygskatt, att Liberalerna är tondöva när det gäller miljöfrågorna. Som stöd för sin åsikt refererar han till att liberalerna vill att miljöpåverkan från transportsektorn ska minska, ändå har hans parti tillsammans med övriga i alliansen pressat fram satsningen på förbifart Stockholm, trots att all forskning visar att fler trafikleder ger mer trafik.

Replik

Vidare skriver han att de samhällsekonomiska kostnaderna som transporter skapar i form av negativ påverkan på klimat och miljö måste bäras av användare och brukare. Ja, det är ju just det som den av Liberalerna avvisade flygskatten syftar till! Hedin har givetvis helt rätt att flyget är ett internationellt transportmedel, men de miljontals resor som utgår från Sverige kan faktiskt i väldigt liten utsträckning välja att starta i något annat land. Sverige, inget annat land än Sverige, kan ta ansvar för de utsläpp av växthusgaser som kommer från verksamheter som utgår från vårt land och eftersom klimatfrågan är global kan inte kommunstyrelsen i Norrköping smita undan med ursäkten att frågan är för stor för en kommun.

Bengt Cete: Ett sant miljöparti (20/2)

Det är summan av alla våra åtgärder, stora som små, som avgör hur vi ska lyckas hindra medeltemperaturen på planeten Jorden att nå katastrofala höjder. Avslutningsvis frågar Ola J. Hedin mig hur jag ställer mig till tillväxt, handel och teknikutveckling och internationellt samförstånd som han menar skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle. Teknikutveckling och samförstånd är en förutsättning för framgång.

Ekonomisk tillväxt kan aldrig vara ett mål, men väl ett medel om den kan ske utan fortsatt överutnyttjande av naturresurser och utan fortsatt överexploatering av människor och utan att skapa ohanterliga mängder avfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bengt Cete (MP)