På sin höjd en enstaka politruk

20 juni 2019 06:15

I ett pressmeddelande från Norrköpings kommun (18 juni) meddelas att Norrköpings grundskolor fortsätter att underprestera. 77 procent av avgångseleverna i Norrköping är behöriga till gymnasiet. I hela riket är 84 procent behöriga. 69 procent (Norrköping) har godkända kunskaper i alla ämnen; i riket 76 procent. I Norrköping är det genomsnittliga meritvärdet i avgångsklassernas betyg 218 poäng. I riket är poängen 229.

"Betygsresultaten har förbättrats", skriver kommunen apropå detta i pressmeddelandet. En sådan marknadsföring är inte seriös.

Jag hade kunnat leva med en rubrik som "Betygsresultaten har inte försämrats" Att utifrån innehållet i pressmeddelandet försöka spinna nyheter om förbättringar; det skickar däremot och dessvärre ut signaler om att Norrköping inte tar utbildningsproblemen på allvar.

Än mer märkligt framstår det ovanstående förhållningssättet när vi betänker att det faktiskt finns förbättringar att rapportera om i Norrköping. Räknas alla grundskolor in så stiger behörigheten till gymnasiet för tredje året i rad och närmar sig stadigt rikssiffrorna. Samma sak med elevernas meritvärden. För Norrköpingsborna finns rimligen två relevanta perspektiv på kunskaps- och betygsutvecklingen. Dels är enskilda skolors resultat och renommé viktiga för föräldrar och ungdomar som är direkt berörda genom att vara elever eller föräldrar till skolelever. För medborgarna i stort är helhetsresultatet för alla skolor det viktiga. Bra kunskaper i breda elevlager är nämligen ett mycket brett incitament för kommande välstånd och välfärd. Intresset för hur grupper av skolor presterar - kommunala och fristående - torde däremot vara mindre än minimalt. Jag kan på sin höjd tänka mig att någon enstaka höger- eller vänsterpolitruk från anno dazumal går igång på sådana uppgifter; fler handlar det inte om.

Varför kommunen väljer att särredovisa gruppen kommunala skolors resultat - dessutom på ett oseriöst förskönande sätt - är således en gåta för mig. Kommunen har ansvar för alla skolbarn i Norrköping. Alla skolor som är verksamma i Norrköping ingår i kommunens utbildningsresurser. Jag har två tips till Norrköpings kommun. 1. Räkna alltid in alla skolor och alla elever när kunskapsresultaten mäts och presenteras. 2. Försköna/förvanska aldrig kunskapsresultaten. Norrköpings kommun är en myndighet vars information medborgarna ska kunna lita på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson