Ovärdigt att kicka Hultqvist

29 augusti 2017 06:15

Under helgen som gick blev den pågående politiska affären om lagbrotten på Transportstyrelsen ännu mera pågående.

Dels framträdde den avgångshotade försvarsminister Peter Hultqvist i Ekots ”Lördagsintervju” i Sveriges Radio. På söndagskvällen avgick med "omedelbar verkan "statsminister Stefan Löfvens närmaste medarbetare på statsrådsberedningen statssekreteraren Emma Lennartsson. Orsaken till Lennartssons avgång var enligt uppgift att hon underlåtit att föra vidare viktig information om händelser på Transportstyrelsen. I och med Emma Lennartssons avgång så växer Transportstyrelseaffärens historiska dimensioner. Två avgångna statsråd, en avgången toppstatssekreterare och en avgången generaldirektör – måste vara något slags rekord i ansvarstagande i ett land där det mesta av ansvarskaraktär annars brukar rinna ut i sanden.

Peter Hultqvist lever även han under hotet om att tvingas avgå. Riksdagsmajoriteten planerar en misstroendevotering mot honom om ett par veckor. Under Lördagsintervjun växte bilden fram av en försvarsminister som tagit ansvar för Försvarsmaktens del av härvan. Peter Hultqvist stärkte sina aktier genom sitt framträdande i Lördagsintervjun. Han har hållit god ordning på Försvarsmakten i denna fråga. När det gäller den allra känsligaste frågan om när och vad och hur statsminister Stefan Löfven informerats och agerat så markerade Hultqvist på goda grunder att det knappast var hans uppgift att tjänstgöra som något slags ”controller” av vilka statsråd och statssekreterare som talade med varandra om säkerhetsriskerna och polisförhören på Transportstyrelsen. Outtalat så sade han ju därmed också att den som verkligen är controller – statsrådsberedningen – inte har skött sitt jobb.

Programledaren Monica Saarinen pressade Hultqvist med frågor om hans uppfattningar om den ”mörkläggning” av skälen till att regeringen tidigt 2017 skiljde generaldirektören från hennes arbete. Hultqvist sa att det var hans erfarenhet att det bästa är ”att säga som det är.” Så är det.

Om jag "säger som det är" så kommer Hultqvist att sitta kvar. Allt annat vore ovärdigt. Vilket inte är synonymt med att alla andra kommer att sitta kvar. Den här historiska affären är ingen transportsträcka. Den här affären pågår så länge den pågår.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!