Okunnigheten är helt enorm

Bilda dig en egen uppfattning. Nätet är tillgängligt och debatten är än så länge fri.

13 juni 2019 10:00

Jorden har blivit grönare tack vare att koldioxidhalten ökat från 0,03 procent och till 0,04 procent. Sambandet kan enkelt kontrolleras på AGA-gas hemsida. Höjning av temperaturen på någon grad sedan 1850 är bara av godo. Det finns ingen signifikant evidens att människans förbränning av fossila bränslen påverkat temperaturen i nämnvärd utsträckning. Över 30 000 forsklare verifierar detta. IPCC-s prognoser för framtida temperaturer visar på en klar överskattning av koldioxidens betydelse för jordens temperatur. Universitetet i Huntsville Alabamas (UAH) satellitmätningar visar att jordens temperatur planat ut de senaste 20 åren, trots de största emissionerna av koldioxid någonsin. UAH-s mätningar uppdateras varje månad. Sök på "Roy Spencer latest global temp". Vi behöver inte vara oroliga för jordens temperatur. Jag är mer orolig för den propaganda som smutskastar "livets gas" (koldioxid) och de enorma kostnaderna som energiomställningen innebär med ökade skatteuttag och höjda energipriser. Jag vill inte se att vårt vackra landskap skall förvandlas till industriområden för elproduktion, med miljöförstörande vindparker. De negativa miljökonsekvenserna av vindkraft framställs inte i media. Till exempel störande infraljud, dödade fåglar och insekter. Vi måste utnyttja kärnkraften annars har vi ingen back-up till den intermittenta vind- och solkraften. Det sprids lögner om smutsig kol och olja. Det finns idag teknik för rening, så kvar blir endast koldioxid och vatten, precis vad du och jag andas ut i varje andetag. Genom jordens historia har det varit både varmare och betydligt högre koldioxidutsläpp än idag, då livet och arterna utvecklade sig som mest. Okunnigheten är enorm. Min uppmaning är att studera naturvetenskapen kring klimatet. Bilda dig en egen uppfattning. Nätet är tillgängligt och den fria debatten är tillgänglig, än så länge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Gunnarsson Finspång