Nytt spår för svenska skolan

13 augusti 2019 05:15

Januariavtalet som binder samman regeringssamarbetet mellan S, MP, C och L innebär bland annat att partierna skakat hand på att tillsammans ta fram nya regelverk för "studiero i skolan" där också möjligheterna för "disciplinära befogenheter" ska ses över. Det är en angelägen uppgift. Sverige behöver byta spår.

2006 inrättade den då sittande S-regeringen - utifrån ett initiativ från det dåvarande Folkpartiet i opposition - Barn- och elevombudet; en självständig avdelning på statens Skolinspektion. Ombudets (BEO) uppdrag var att övervaka de delar av Skollagen som handlar om "kränkande behandling som riktar sig mot barn och elever."

BEO utför en alltmer omtvistad statlig myndighetsutövning. Avdelningen hanterar ett tusental anmälningar om kränkningar per år. I de allra flesta fall är det elever/föräldrar som anmäler andra elever. I cirka 30 procent av fallen riktar sig anmälan mot lärare som anklagas för att ha kränkt elever genom att till exempel ha tagit tag i en elev för att avstyra ett bråk och/eller för att få ut en störande elev från en lektion.

Nyligen fattade BEO ett beslut om att en skola skulle betala 15 000 kronor i skadestånd till en elev som ansåg sig ha blivit kränkt då en lärare släpade ut honom från en hemkunskapslektion. Läraren - som friades såväl av polisen som av Skolinspektionen - fick sparken från sitt jobb på skolan.

Den liberale riksdagsledamoten Roger Haddad har reagerat på detta och andra fall. I en interpellation i riksdagen hävdar Haddad att BEO: s ensidiga kränkningstolkningar till lärarnas och skötsamma elevers nackdel är ett problem med stor betydelse för skolresultaten och för rekryteringen till lärarutbildningarna. Haddad ser helst att BEO avvecklas. Det är en rimlig hållning.

På webbtjänsten lagen.nu ges följande beskrivning av brottet kränkning: "För att kränkning ska anses uppstå krävs att det är en attack mot någons integritet. Det krävs vidare att personen i fråga på något sätt värnar sin integritet och inte själv bjuder in till kränkningen."

Barn- och elevombudet har av allt att döma skapat en helt egen agenda för kränkningar i skolan. Det är olyckligt.

Skolorna bör följa de lagar som finns i övriga samhället. Ansvarsfulla lärare och skötsamma elever ska inte kränkas av staten.

Jag räknar med att utbildningsminister Anna Ekström tar intryck av Roger Haddad när hon arbetar med att förverkliga Januariavtalets uppgörelse om nytt regelverk för studiero och disciplinära åtgärder.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!