Nu testas kompetensen

27 juli 2019 06:15

Början på slutet för sommaren 2019 närmar sig så sakta. Några dagar in på nästa vecka inleds augusti och under de kommande två veckorna sparkar Sverige igång igen efter några semesterveckor där flera miljoner svenskar har varit betydligt mer lediga än vad vi är på andra tider av året.

Den sol och värme som vi även fortsatt förhoppningsvis kan se fram mot kommer framöver mer att avnjutas på raster och på enskilda lediga dagar. Arbete återtar steg för steg greppet om vardagen.

I regeringskvarteren lär arbetslinjen redan styra tillvaron för många tjänstemän och politiker. Höstens statsbudget blir ett kraftprov för det nya regeringsblocket där Socialdemokraterna styr tillsammans med de tre i varierande grad liberala småpartierna C, L och MP.

En mängd stora och viktiga åtaganden ska genomföras och finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Det största och viktigaste är givetvis alla de hundratals miljarders skattekronor som redan finansierar tunga delar av välfärdssystemet. Att använda skattepengarna effektivt är inte helt lätt i en välfärdsstat av Sveriges modell där skattepengar används för nästan allt ute i kommuner, regioner, landsting och i stora statliga verk som Försäkringskassan, Polisen, Försvarsmakten och Migrationsverket.

Det finns därför anledning att se fram mot den "Välfärdskommission" som finansminister Magdalena Andersson presenterade i Almedalen i början av denna månad.

Regeringens avsikt är att Välfärdskommissionen i bred samverkan med välfärdens viktigaste aktörer ska genomlysa och kritiskt granska välfärdssystemets funktionssätt. Syftet är att spara pengar genom en mer effektiv användning av välfärdsresurserna.

Det är klok politik. Utrymmet för rationaliseringsreformer är alltid betydande i en så stor apparat som den svenska. Sjukvårdsbristernas och de klena skolresultatens geografi är tydliga tecken på behovet av omtag och omtänk.

Att bara kasta in nya (små) pengar i systemen gör mycket begränsad nytta.

Välfärdskommissionen kan bli viktig för regeringens chanser att få ihop sina budgetar här framöver.

Statsbudgeten i början av hösten blir ett första test på det nya regeringsblockets kompetens.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!