Nu börjar jobbet på allvar!

1 juli 2019 10:00

Jag vill rikta ett tack till Örjan Landström och Olle Knaust från Nock Massiva Trähus som lyfter frågan om träbyggnation. (Folkbladet 17 juni) Faktum är att Vänsterpartiet i Norrköping fick bifall på en motion just om att ta fram en träbyggnadsstrategi för kommunen redan 2017. Denna bör snart komma upp för beslut, förhoppningsvis innan det här året är slut.

Precis som skribenterna skriver så är byggande av flerbostadshus både väldigt klimatsmart, snabbt och bör dessutom kunna ge förutsättningar för något lägre sluthyror. Dessutom är ju tyvärr byggbranschen fortfarande drabbad av många arbetsplatsolyckor – något som kan minimeras med industriellt trähusbyggande som sker under i kontrollerade miljöer inomhus.

Nu kommer vi i vänstern att verka för att Norrköpings träbyggnadsstrategi blir så konkret och offensiv som möjligt. Norrköping bör vara en av de kommuner som ligger i framkant när det gäller att ta tillvara Sveriges kanske viktigaste råvara – skogen. Genom att den i större utsträckning förädlas på plats i Sverige istället för att exporteras till låga priser så skapas dessutom stora ekonomiska mervärden och fler arbeten.

Främst är det ökande träbyggandet som vi måste få till en klimatfråga och därmed en ödesfråga. Det håller såklart inte att fortsätta bygga nästan enbart i betong i Norrköping när det står för upp till 20 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Jag ser fram emot att nu få sätta igång med samverkan med byggherrarna för att kraftigt öka träbyggandet i Norrköping. Detaljer som möjligheterna att ställa särkrav på trä som byggmaterial måste diskuteras vidare men åtgärder som att aktivt delta i de träbyggnätverk som redan finns på nationell nivå bör gå snabbt att genomföra.

Nu kan det verkliga arbetet börja!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Lundström (V) oppositionsråd Norrköping