Norska löner sätter ribban

11 september 2019 10:00

De flesta av oss är nu tillbaka efter en välbehövlig sommarsemester. Men de rapporter Vårdförbundet fått från medlemmarna och via media är att läget i vården sommaren 2019 har varit under all kritik. Eftersom problemen återkommer år efter år måste vi ställa frågan till er ansvariga – hur tänker ni? Folk slutar inte att bli sjuka och föda barn bara för att det är sommar, tvärtom föds det exempelvis fler barn under sommaren.

Vårdförbundets medlemmar har verkligen ställt upp även denna sommar, med risk för sin egen hälsa. På Universitetssjukhuset var det akut vårdplatsbrist under stora delar av sommaren och på många arbetsplatser i länet haglade extrapassen och övertiden skenade. Regionens politiker och chefer bränner ljuset i båda ändar med en sådan personalpolitik. I förlängningen riskeras både vårdens kvalitet och säkerhet om fler nyckelkompetenser slutar eller blir sjukskrivna, och det kommer knappast att locka alla de nya medarbetare vården behöver framöver. Denna onda spiral måste brytas och den måste brytas nu!

Vi ser en flykt från vården. Flykten av barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, är vårdens största problem och borde därför vara i fokus för varje ansvarig politiker och chef om man vill korta köer och höja kvaliteten. Ledande forskning visar att man får en högre dödlighet på avdelningar där det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor. Hög kompetens inom de akademiska ämnena krävs för att den nära patientvården ska hålla hög standard och vara patientsäker. Då krävs arbetsgivare som förmår att både behålla erfarna nyckelkompetenser och att locka nya. Att lösa en flykt av kompetens från vården som om det vore bristyrken genom att ersätta med andra yrkesgrupper är inte patientsäkert.

Vårdförbundet söker nu efter modiga politiker som vågar prioritera vårdens nyckelgrupper så att vi kan korta vårdköerna och säkra vårdens kvalitet långsiktigt. Ta lärdom av Norge som från och med juli i år garanterar sjuksköterskor med minst 10 år i yrket minst 500 000 kr i årslön, annars riskerar ni återigen att tappa kompetens till vårt grannland.

Det nya kollektivavtalet mellan Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona, som omfattar drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, är en bra utgångspunkt. Vårdförbundets mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor i lönelyft under den treåriga avtalsperioden och ambitionen måste börja synas redan i årets löneöversyn. De särskilt yrkesskickliga finns och resurserna finns! I den satsning som ska investeras i vårdens medarbetare och som regeringen och SKL presenterade i juni, får Region Östergötland nära 146 miljoner kronor och resurser kommer också riktas till länets kommuner. Våga prioritera dessa pengar till Vårdförbundets medlemmar! För en nära och säker vård. Ni har egentligen inte råd att vänta, men har ni modet att göra det som krävs?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sineva Ribeiro ordförande Emma Klingvall avdelningsordförande Östergötland Vårdförbundet