Norrköping har potential

15 juli 2019 10:00

I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.

En kommun med engagerade företag, med serviceinriktade tjänstemän, och entreprenörskap i skolan skapar möjligheter, inte bara för företagen som finns där utan också för framtidens medarbetare och entreprenörer.

En god samverkan mellan skola, näringsliv och kommun minskar risker för utanförskap, och vissa av de problem som kommunen enligt lag måste ta ansvar för kan företagen vara med att lösa. Men. Det kräver en ömsesidig respekt, och långsiktiga överenskommelser över partigränserna i frågor som är avgörande för näringslivet.

Norrköping har en otrolig potential, och Svenskt Näringsliv erbjuder all den expertis som vi har samlat på oss genom åren kring hur en kommun kan få ett bättre företagsklimat. Men grunden för att vi ska kunna gå in och hjälpa till med en riktad kommuninsats är att det finns gemensam plan över partigränserna om vilka mål kommunen vill sätta när det kommer till utveckling av företagsklimat, och en budget för att nå dit.

Så varför är det viktigt att lägga pengar på att förbättra företagsklimatet? Jag tycker siffrorna nedan talar sitt tydliga språk.

De privata företagen i Norrköping och deras 39778 anställda bidrar tillsammans med 10,1 miljarder i skatt varje år. Om alla företag med minst en anställd i Norrköping anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 3335 förskoleplatser och 1256 undersköterskor i hemtjänsten

Jag hoppas att jag och mina kollegor får spendera mer tid i Norrköping för att inspirera till hur man kan arbeta för att få ett bättre företagsklimat, så att medborgarna i Norrköping får ta del av en bättre välfärd. Att det också kommer innebära att företagen i Norrköping ökar sin konkurrenskraft är inte heller en dålig konsekvens. Företag skapar Sveriges välfärd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofia Sjöström Regionchef Svenskt Näringsliv