Naiv tro på att hårdare straff är lösningen

När kriminalitet, utanförskap och fattigdom slår rot i ett samhälle växer misstron mellan människor och mot framtiden.

Så står det i Miljöpartiets partiprogram.

Just nu sprider sig osäkerheten i Sverige. Barn rånar barn, och förnedrar dem. Bilar brinner. Bomber exploderar och unga människor blir skjutna. Det är en utveckling vi måste vända.

Rättsstaten måste vara stark, och ingripa när brott begås. Polisen har idag fler anställda och mer resurser än någonsin tidigare, och fler utbildas. Det har gjorts flera viktiga straffskärpningar de senaste åren, exempelvis vad gäller sexualbrott och vapenbrott. Den som tas med ett illegalt vapen idag häktas fram till rättegång.

Den som tror att vi kan lösa brottsligheten genom enbart hårdare straff och fler poliser är dock naiv. Grunden handlar om att bygga ett starkt samhälle. Ett samhälle som prioriterar barn och barns uppväxtvillkor från det att de är små. Där förskolegrupperna är små, rätt stöd sätts in genom skolgången, och där det finns ett socialt stöd för barnfamiljer som behöver det. 

Vi vill ha fler vuxna i skolan, dels för att lärare ska få arbeta med det de är bäst på, nämligen att undervisa, men också för att öka varje elevs vuxentid. Det skulle kunna hjälpa de pojkar som idag inte klarar skolan och sedan hamnar i riskzonen för att bli rekryterade av de kriminella gäng som kan locka med pengar och gemenskap. Forskningen är väldigt tydlig på det området. Den stora faktorn för det framtida livet är hur skolgången har gått. 

Föräldrar har ansvar för sina barn, men föräldrar har också olika förutsättningar. Vissa är ensamstående med knaper ekonomi, vissa är nyanlända, vissa har missbruksproblematik. Vi i Miljöpartiet vill se att varje barn får växa upp med trygga vuxna omkring sig. Vuxna som har arbete och bostad. Vi tror på mer vuxentid kring varje barn, från dag ett tills de själva blivit vuxna. Barnen måste oavsett sin uppväxtmiljö få möjlighet att ta tillvara sin potential.

Ofta är äldre kriminella drivande och drar in unga i kriminalitet. Alla är ansvariga för sina handlingar, men vi måste komma åt dem så högt som möjligt i kedjan.
Vi tycker att kriminalpolitiken ska bygga på vetenskap och forskning. Snarare än att ständigt höja straffen, så måste konsekvensen vara snabb, och vuxna ta det på allvar. Brottsoffer måste ges ordentligt stöd, särskilt vid grova brott. 

Ett samhälle som ser till att barn som växer upp är fredade är ett bra samhälle.
Vi ska vara hårda både mot brotten och mot brottens orsaker.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa