Någon behöver ta hand om skulden

26 september 2019 05:15

Striden om bostadsfinansieringen är alltmer glödgande. Striden står inte i någon högre grad mellan de politiska partierna.

I ena ringhörnan har vi istället Lennart Weiss, profilerad socialdemokrat och kommersiell direktör på fastighetsföretaget Veidekke och den tidigare vice riksbankchefen och nationalekonomen Lars E O Svensson.

Weiss och Svenssons och deras - som jag bedömer det - växande följarskaror argumenterar skarpt för att riksdagspolitikerna behöver återta kontrollen över bostadspolitiken för att framförallt avskaffa/mildra de kreditrestriktioner som införts på senare år.

I den andra ringhörnan de statliga myndighetscheferna Stefan Ingves (Riksbanken) och Erik Thedéen (Finansinspektionen) som argumenterar starkt för de kreditrestriktioner som de har infört.

På onsdagsförmiddagen var Lennart Weiss och Stockholms Handelskammare värdar för ett möte som utgick från Veidekkes nya rapport ”Missförstånd, överdrifter och rena felaktigheter”. Jag var där.

Nyproduktionen av bostäder faller stort i hela landet och faller dramatiskt i Stockholm. Fallet i produktionen sker mot en fond av politiska besvärjelser om motsatsen. Framförallt minskar bostadsbyggandet i dessa tider då både den snabba befolkningsökningen och tillväxtens behov av rörlighet kräver ökat bostadsbyggande. Läget är otvetydigt allvarligt.

Att tonen höjs och att striden skärps är således helt i sin ordning. I centrum står helt olika uppfattningar om hushållens bolåneskuldsättning är ett problem som skulle kunna utvecklas till ett hot mot den svenska ekonomin. Att riskerna är av den digniteten utgör själva fundamentet för de statliga myndigheternas kreditrestriktioner.

På seminariet motsades denna världsbild effektivt och på ett sakligt underbyggt sätt av flera namnkunniga aktörer; varav många från den socialdemokratiska sfären.

Mårten Lilja från Riksbyggen och Ilija Batljan – tidigare S-politiker – från Samhällsbyggnadsbolaget var närmast skoningslösa i sin kritik: Amorteringskrav och höga ”kalkylräntor” utestänger stora grupper av ungdomar och kapitalsvaga personer från det i grunden mycket ekonomiskt gynnsamma ägda boendet.

Mer att läsa:  Politiken kan inte fly undan.

Lars E O Svensson visade i par med Lennart Weiss på att bolåneskulderna är helt i linje med att bostadsfinansieringen sedan mer än 25 år är i det närmaste helt privatiserad. De visade också att svenskarna sparar betydligt mer än vad de lånar.

Robert Boije som är chefekonom på den statliga banken SBAB sammanfattade vad det handlar om: "Oavsett om det byggs hyresrätt, bostadsrätt eller småhus så kommer skulderna att öka. För det behöver byggas och byggen behöver finansieras. Någon behöver ta skulden. Det är inget konstigt med det." Så är det.

Trycket ökar på det ledande regeringspartiet Socialdemokraterna. Nivån på den hittillsvarande viljan att ge sig i kast med bostadsfinansieringens problem kan illustreras med att S låtit Miljöpartiet ta hand om bostadsministerposten.

Men det kommer nog inte att hålla i längden. Lennart Weiss är som en iller.

Ledare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!