Myrdal Thorson Theorin

19 augusti 2019 09:15

Hur fullföljer Sverige det arbete för nedrustning som drevs av bland andra Alva Myrdal, Inga Thorson och Maj-Britt Theorin?

Utökat militärt samarbete med NATO-länder, av vilka några underblåst och medverkat i krig som bedrivits och som bedrivs i Irak, Syrien, Afghanistan, Libyen och Jemen - framstår inte som en väl genomtänkt fortsättning av Sveriges tidigare fredspolitiska insatser.

Samarbete med grannländerna i Norden och vid Östersjön är fortsatt viktigt.

Det finns därutöver också en del att göra för Sveriges brandförsvar. Skyddet för trygg och pålitlig elförsörjning inte att förglömma. Insatser för att säkra fungerande kommunikationer behöver prioriteras. Och då har jag ännu inte nämnt något av det allra viktigaste; vårt behov av effektiv vattenförsörjning även i tider av kris och påfrestningar.

På några av dessa områden - Brand, El, Kommunikation och Vatten - kanske vi kommer att behöva insatser av värnpliktiga? Den återinförda värnplikten är ett försvar av vårt dagliga liv i landet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sven Hjelmskog