Mular, klövar & rumpor

10 september 2016 10:00

I Världsnaturfondens Köttguide 2016 utnämner WWF svenskt naturbeteskött till det miljöklokaste valet av nötkött. Miljöpartiet MP meddelar att de vill värna om biotoperna i våra gamla betesmarker. Två ställningstaganden som verkligen går hand-i-hand och även passar direkt in i Landsbygdspartiet oberoendes partiprogram.

Det är ett stort erkännande till alla som kämpar med att hålla våra marker öppna genom bete kring fäbodar och fjällgårdar, på små och stora gårdar i hela landet. Kanske kombinerat med en stor kulturgärning, genom bevarande av utrotningshotade gamla lantraser.

För bevarande av de betespräglade biotoperna i hagmarker, utmarker, skogar och fjälltrakter finns inget som kan ersätta betande mular, trampande klövar och bajsande rumpor. Dessa marker är inte användbara för odling av sådana växter som människor kan tillgodogöra sig, men fodervärdet representerar miljardbelopp som skulle kunna utnyttjas mycket mer effektivt genom att, med hjälp av betesdjur som i århundraden tidigare, producera mjölk och kött.

En förutsättning för mjölkproduktion är att det föds kalvar – utan en inhemsk marknad för kött blir det ingen mjölk eller öppna betesmarker med bevarad biologisk mångfald heller.

Vi ser fram mot en renässans för traditionell djurhållning i hagar, skogar och fjälltrakter och förutsätter att WWF och MP kommer att göra allt som står i deras makt för att främja brukandet av naturbeten i hela landet. Det måste innebära att de som organisationer ansluter sig till Landsbygdspartiet oberoendes nollvision för frilevande varg, inte bara inom renbetesområdet, utan i alla delar av landet som lämpar sig för utomhusvistelse och betesbruk = produktion av naturbeteskött och helsvenska mejeriprodukter.

Hela landet skall brukas – det är sunt bondförnuft!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tjern Inga Wall, Särna Åke Karlsson, Kolmården Erika Sörengård Ervalla Magnus Malmsten, Norrtälje Pia-Maria Johansson, Nora Arne Gunnarsson, Strömsnäsbruk Hans Boström, Hallen Claes Littorin, Knutby Gunilla Fluur, Näsåker Cecilia Kähäri, Storfors Landsbygdpartiet Oberoende